Školská mediácia s pedagógmi

Prvé stretnutie na tejto strednej škole prebehlo v interaktívnom 4 hodinovom workshope s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy.

Posilnili sme verbálnu a neverbálnu komunikáciu, pozorovanie, aktívne počúvanie, tímosť ale aj mobing a bossing, vysvetlili sme si čo je mediácia a ako im môže pomôcť nie len v osobnom ale pracovnom živote, či už pri kolegoch, študentoch a v komunikácii s rodičmi.

Na strednej priemyselnej škole dopravnej sme naplánovali s pani riaditeľkou 4 stretnutia s rovesníckymi mediátormi, ktorí si precvičia rôzne metódy a techniky, ktorými môžu pomôcť svojim rovesníkom ale aj sebe, tak na škole aj mimo školu. Vybraní žiaci bodú od prvého po tredí ročník a výber sme ponechali na koordinátorky, ktoré budú súčasťou stretnutí so študentmi a nami, a ktoré ich budú sprevádzať aj po našom odchode.

 

Iné školy

28.10.2020 – 3 stretnutie

Tretie stretnutie bolo na základe situácie s COVID o niekoľko mesiacov neskôr. Zamerali sme sa tentokrát na posilnenie argumentov a protiargumentov, plány do budúcna, verbálna

28.1.2020 – 1 stretnutie

1. stretnutie rovesníckych mediátorov na strednej škole bolo zamerané na: zoznámenie sa v novej skupine, očakávania žiakov od rovesníckej mediácie, diskusii čo vieme o mediácii,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril