Školská mediácia s pedagógmi

Prvé stretnutie na tejto strednej škole prebehlo v interaktívnom 4 hodinovom workshope s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy.

Posilnili sme verbálnu a neverbálnu komunikáciu, pozorovanie, aktívne počúvanie, tímosť ale aj mobing a bossing, vysvetlili sme si čo je mediácia a ako im môže pomôcť nie len v osobnom ale pracovnom živote, či už pri kolegoch, študentoch a v komunikácii s rodičmi.

Na strednej priemyselnej škole dopravnej sme naplánovali s pani riaditeľkou 4 stretnutia s rovesníckymi mediátormi, ktorí si precvičia rôzne metódy a techniky, ktorými môžu pomôcť svojim rovesníkom ale aj sebe, tak na škole aj mimo školu. Vybraní žiaci bodú od prvého po tredí ročník a výber sme ponechali na koordinátorky, ktoré budú súčasťou stretnutí so študentmi a nami, a ktoré ich budú sprevádzať aj po našom odchode.

 

Iné školy

12.12.2019 – 3 stretnutie

3. stretnutie so žiakmi bolo zamerané na precvičenie zručností v oblastiach aktívneho počúvania, ako komunikovať s agresívnym spolužiakom, či neverbálnych prejavov v strese, ako upokojiť

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril