12.12.2019 – 3 stretnutie

3. stretnutie so žiakmi bolo zamerané na precvičenie zručností v oblastiach aktívneho počúvania, ako komunikovať s agresívnym spolužiakom, či neverbálnych prejavov v strese, ako upokojiť hnev vlastný ale aj u druhých,  a samozrejme ako byť otvorený rôznym uhlom pohľadu, aby som dokázal spolužiakom pomôcť a byť nestranný. 🙂 Pekne napredujú a ich názory, návrhy a pohľady sú inšpiratívne.

Iné školy

28.8.2019 – Školská mediácia s pedagógmi

Školská mediácia s pedagógmi základnej školy – Interaktívny 6 hodinový workshop s pedagógmi. Prvé stretnutie na tejto škole prebehlo s väčšinou pedagogických a odborných zamestnancov

17.10.2019 – 1 stretnutie

Počas 1. stretnutia so žiakmi sme sa zoznamovali, prešli si očakávania od rovesníckej mediácie a o čom je rovesnícka mediácia, aké pravidlá by sme mali

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril