12.12.2019 – 3 stretnutie

3. stretnutie so žiakmi bolo zamerané na precvičenie zručností v oblastiach aktívneho počúvania, ako komunikovať s agresívnym spolužiakom, či neverbálnych prejavov v strese, ako upokojiť hnev vlastný ale aj u druhých,  a samozrejme ako byť otvorený rôznym uhlom pohľadu, aby som dokázal spolužiakom pomôcť a byť nestranný. 🙂 Pekne napredujú a ich názory, návrhy a pohľady sú inšpiratívne.

Iné školy

28.1.2020 – 1 stretnutie

1. stretnutie rovesníckych mediátorov na strednej škole bolo zamerané na: zoznámenie sa v novej skupine, očakávania žiakov od rovesníckej mediácie, diskusii čo vieme o mediácii,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril