21.2.2020 – prvé stretnutie

https://zskubinyiho.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMjAtMDI%3D

Pre ZŠ v Lučenci  sme priamo s výchovnou poradkyňou Mgr. Mariankou Molnárovou, ktorá bude robiť jednu z koordinátoriek programu školskej a rovesníckej mediácie na škole prebrali na stretnutí potreby školy v tejto oblasti, ktorá im vie na škole pomôcť. Žiakov vybrali od štvrtého po deviaty ročník. Druhou koordinátorkou bude Bc. M. Švecová. Práve koordinátorky sú kľúčové pri udržateľnosti programu na škole.  Celkovo bude mať škola štyri stretnutia so žiakmi a už teraz plánujú ďalšie. 🙂

Prvé stretnutie rovesníckych mediátorov a účasť veru bola vysoká ? Keďže sú žiaci prvý krát spolu v takejto zostave, zamerali sme prvé stretnutie teda na spoznávanie sa, určenie si pravidiel, ktoré nám vo vzájomnej komunikácii pomôžu, očakávania rovesníckych mediátorov, na komunikáciu, prezentovanie vlastných názorov a keďže v tejto skupine to naozaj žije, tak aj aktívne počúvanie, pozorovanie, a konflikty sa zišli. ?

Iné školy

Školská mediácia s pedagógmi

Prvé stretnutie na tejto strednej škole prebehlo v interaktívnom 4 hodinovom workshope s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Posilnili sme verbálnu a neverbálnu komunikáciu, pozorovanie,

28.10.2020 – 3 stretnutie

Tretie stretnutie bolo na základe situácie s COVID o niekoľko mesiacov neskôr. Zamerali sme sa tentokrát na posilnenie argumentov a protiargumentov, plány do budúcna, verbálna

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril