21.2.2020 – prvé stretnutie

https://zskubinyiho.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMjAtMDI%3D

Pre ZŠ v Lučenci  sme priamo s výchovnou poradkyňou Mgr. Mariankou Molnárovou, ktorá bude robiť jednu z koordinátoriek programu školskej a rovesníckej mediácie na škole prebrali na stretnutí potreby školy v tejto oblasti, ktorá im vie na škole pomôcť. Žiakov vybrali od štvrtého po deviaty ročník. Druhou koordinátorkou bude Bc. M. Švecová. Práve koordinátorky sú kľúčové pri udržateľnosti programu na škole.  Celkovo bude mať škola štyri stretnutia so žiakmi a už teraz plánujú ďalšie. 🙂

Prvé stretnutie rovesníckych mediátorov a účasť veru bola vysoká ? Keďže sú žiaci prvý krát spolu v takejto zostave, zamerali sme prvé stretnutie teda na spoznávanie sa, určenie si pravidiel, ktoré nám vo vzájomnej komunikácii pomôžu, očakávania rovesníckych mediátorov, na komunikáciu, prezentovanie vlastných názorov a keďže v tejto skupine to naozaj žije, tak aj aktívne počúvanie, pozorovanie, a konflikty sa zišli. ?

Iné školy

12.11.2019 – 2 stretnutie

2.stretnutie so žiakmi bolo zamerané na: spoznávanie emócii, pozorovanie súvislostí a javov, empatiu, parafrázovanie, ja vyjadrovanie, zvládanie hnevu, zlosti, aktívne počúvanie, verbálne a neverbálne prejavy v

4 a 5 stretnutie

4. stretnutie majú žiaci s koordinátorkami, ktoré sú počas všetkých stretnutí rovesníckych mediátorov prítomné. Realizujú so žiakmi rôzne aktivity, ktoré si vopred naplánovali na rozvíjanie zručností.

28.1.2020 – 1 stretnutie

1. stretnutie rovesníckych mediátorov na strednej škole bolo zamerané na: zoznámenie sa v novej skupine, očakávania žiakov od rovesníckej mediácie, diskusii čo vieme o mediácii,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií