6.9.2021 SŠ Brezno

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Brezne.

Stretli sme sa po dvoch mesiacoch prázdnin, tak sme si dali priestor na diskusiu, čo sme prežili cez leto, čo nám utkvelo v pamäti z prvého stretnutia a dali si ciele na toto stretnutie, na ktorom sme si trénovali:

emócie: “niekto vie? je to emócia, čo by pomohlo? internet, obrázky,…”

pozorovanie: “pomáhal mu, bol tichý, snažil sa vychádzať, priateľký, milý, slušný, mal rešpekt, spokojný, pozeral na povahu nie výzor”, “bohatý, namyslený, ponižoval ho, pohŕdal ním, boháč s veľkým egom, bol protivný, namyslený, zlý, protivný, drzí, bohatý chlapec, ktorý si myslí, že je niečo viac”, “ukecaná, zastávala si ho taktiež, stredobodom pozornosti, urečnená, pyšná, milá, rešpekt”

Čo by pomohlo pri zoznámení? “sranda, otázky, najskôr rozprávať o sebe”

Venovali sme sa aj konfliktom, s akými sme sa stretli a ich príčinám:

“Nemá záujem, nezaujímajú ho záujmy iných, Nekomunikuje, nezapája sa, Zaujímať sa o jeho záujmy, komunikácia, prispôsobenie”

“Ohováranie, nekomunikovanie, podraz, klamanie, ponižovanie, Odmeranosť, vyhýbanie, odstrkovanie, ignorácia, ohováranie, Rozhovor, cestovanie”

Diskusii, dôvere, spolupráci, spolupráci:

problém – lepšie ak ho riešenia dvaja, viac hláv viac rozumu, ostatní mu musia pomôcť aby aj on mohol vyriešiť problém za ostatných, oni nám povedali nápad a pomohli nám, ciel: spolupráca, zábava, riešenie problémov”

Ďalšie školy zapojené do projektu

20.10.2021 Stredná škola Žiar nad Hronom

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov v Žiari nad Hronom. Piate stretnutie s rovesníckymi mediátormi nám zbehlo naozaj rýchlo. Žiaci radi diskutujú, záleží im na prostredí “klíme”

4.10.2021 ZŠ Ľubochňa

Záverečné stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Určite prebehlo v menšom počte ako na začiatku vďaka COVID-19 . Napriek tomu sme mali možnosť spoločne

8.11.2021 ZŠ Kvačany

Posledné stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl na ZŠ Kvačany, sme museli realizovať online. Aj na tejto škole sme sa cítili veľmi dobre, vždy

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril