6.9.2021 SŠ Brezno

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Brezne.

Stretli sme sa po dvoch mesiacoch prázdnin, tak sme si dali priestor na diskusiu, čo sme prežili cez leto, čo nám utkvelo v pamäti z prvého stretnutia a dali si ciele na toto stretnutie, na ktorom sme si trénovali:

emócie: “niekto vie? je to emócia, čo by pomohlo? internet, obrázky,…”

pozorovanie: “pomáhal mu, bol tichý, snažil sa vychádzať, priateľký, milý, slušný, mal rešpekt, spokojný, pozeral na povahu nie výzor”, “bohatý, namyslený, ponižoval ho, pohŕdal ním, boháč s veľkým egom, bol protivný, namyslený, zlý, protivný, drzí, bohatý chlapec, ktorý si myslí, že je niečo viac”, “ukecaná, zastávala si ho taktiež, stredobodom pozornosti, urečnená, pyšná, milá, rešpekt”

Čo by pomohlo pri zoznámení? “sranda, otázky, najskôr rozprávať o sebe”

Venovali sme sa aj konfliktom, s akými sme sa stretli a ich príčinám:

“Nemá záujem, nezaujímajú ho záujmy iných, Nekomunikuje, nezapája sa, Zaujímať sa o jeho záujmy, komunikácia, prispôsobenie”

“Ohováranie, nekomunikovanie, podraz, klamanie, ponižovanie, Odmeranosť, vyhýbanie, odstrkovanie, ignorácia, ohováranie, Rozhovor, cestovanie”

Diskusii, dôvere, spolupráci, spolupráci:

problém – lepšie ak ho riešenia dvaja, viac hláv viac rozumu, ostatní mu musia pomôcť aby aj on mohol vyriešiť problém za ostatných, oni nám povedali nápad a pomohli nám, ciel: spolupráca, zábava, riešenie problémov”

Ďalšie školy zapojené do projektu

3.5.2021 ZŠ Ľubeľa

Druhé stretnutie na tejto škole sme realizovali po viac ako pol roku kvôli situácii s COVID. Ako aj na iných školách kde sme mali dlhšiu

19.10.2021 SŠ Banská Bystrica

Piate stretnutie s rovesníckymi mediátormi v Banskej Bystrici. Piate stretnutie so žiakmi SŠ bolo kratšie ako ostatné, aj napriek tomu sme čas s nimi strávili

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril