3.6.2021 Stretnutie rovesníckych mediátorov a koordinátora

Projekt Školská a rovesnícka mediácia vedieme k uržateľnosti na školách, aby aj po našom odchode projekt fungoval, žiaci sa stretávali, vzdelávali, pozývali k sebe nových študentov, aby na školách boli stále rovesnícky mediátori.

Dňa 3.6.2021 mali rovesnícky mediátori stretnutie s koordinátorom na škole a ich stretnutie trvalo 2hod.

A ako prebiehalo? V nasledujúcich riadkoch nám to sám priblíži.

“Žiaci diskutovali 2hod o konfliktoch s ktorými sa stretli, alebo ich priamo riešili. Svoj trénink využili naplno a riešenia, ktoré navrhovali boli naozaj kreatívne a realizovateľné. Žiaci diskutovali naozaj civilizovane. Prekvapila ma dávka empatie a úprimnosti, ktorou disponovali. Po chvíli vytvorili konštruktívnu, tímovú atmosféru.

Vrátili sme sa aj ku konfliktu, ktorý medzitým jedna dvojica mediátorov úspešne vyriešila s jedným žiakom. Mediátorov odmietal počúvať, tak využili prítomnosť učiteľky, ktorá ich bez vstupov nechala riešiť spor. Vysvetlenie pomocou empatie pomohlo a žiak sa sám od seba spolužiakom ospravedlnil. Výsledok bol super – mediátorom stúplo sebavedomie, pani učiteľka bola nadšená a žiaci sa zrazu na mediáciu pozreli trochu vážnejšie.”
Druhý riešený spor  je v štádiu riešenia preto nebude zatiaľ konkretizovať ale veríme, že ak budú mať potrebu podelia sa o ďalšiu skúsenosť. 🙂
“Naši mediátori sú len na začiatku, napriek tomu sa snažia a je to vidieť. Verím, že s praxou im stúpne sebavedomie a rešpekt medzi žiakmi, ktoré zefektívnia ich prácu a stanú sa tak trvalou súčasťou našej školy.”
Matej Mika
učiteľ/koordinátor ZŠ Ľubela

Ďalšie školy zapojené do projektu

24.9.2020 ZŠ Ľubochňa

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

25.5.2021 SŠ Banská Bystrica

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ prebehlo v zmiešanej skupine žiakov z rôznych tried. Cieľom stretnutia bolo zoznámiť sa, nakoľko v tejto zostave sa

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril