25.10.2021 Rovesnícki mediátori v Liptovskom Mikuláši dali o sebe vedieť

Rovesnícki mediátori dávajú o sebe na škole vedieť rôznymi spôsobmi. Robia to preto, aby sa o nich žiaci školy dozvedeli a vedeli, že im ich rovesníci môžu pomôcť.

Žiaci ZŠ Liptovský Mikuláš na to použili nástenku, rozhlas, web školy, vytvorili si vlastné odznaky

Držíme im palce. Sú veľmi šikovní a veríme, že prevencia v tejto oblasti žiakom môže pomôcť aj do budúcna.

 

https://zsbrigadylm.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMjEtMTE%3D

 

Pre rok 2020/2021 má ZŠ Liptovský Mikuláš 443 žiakov.

https://zsbrigadylm.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMjEtMDc%3D

Ďalšie školy zapojené do projektu

8.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Druhé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy v Banskej Štiavnici. Prvé stretnutie sme mali online v novembri minulého roka a keďže nám ubehol od

Pár slov od koordinátora na škole

Koordinátor je pedagogický/odborný zamestnanec na škole, ktorý bol s nami na stretnutiach so žiakmi, aby videl nie len ako môžu stretnutia vyzerať, ale aj ako

11/2020 SOŠ a Gymnázium Krupina

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril