19.10.2021 Stretnutie s pedagógmi

Záverečné stretnutie s pedagógmi SŠ v Banskej Bystrici bolo na zrekapitulovanie projektu, do ktorého sa ich škola zapojila. Diskutovali sme o tom ako im projekt pri zaškolených rovesníckych mediátorov môže pomôcť, čo od neho môžu očakávať, aké majú možnosti na škole. Pedagógovia tak ako na úvodnom stretnutí, tak na záverečnom si vyplnili  dotazník .

Toto stretnutie sme využili na stredných školách zapojených do projektu na to, aby sme dali priestor rovesníckym mediátorom a tí sa mohli pedagógom predstaviť.

Na toto stretnutie sa

žiaci naozaj pripravili, diskutovali spolu, radili sa a bolo vidieť, že im na tom záleží.

Záleží im na zdravej klíme školy. Chcú pre to niečo urobiť.

Za päť stretnutí osobnostne napredovali a na predstavení sa, ktoré si sami bez lektorov pripravili, sme sa až báli pohnúť, aby nám neunikla, žiadna ich myšlienka. 🙂

Spoločne s pedagógmi diskutovali a vedeli zodpovedať, každú ich otázku.  

Každému učiteľovi by sme dopriali ten hrdý, šťastný pocit pri ich žiakoch, aký sme prežívali my počas predstavení sa rovesníckych mediátorov. 🙂 

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

29.4.2021 ZŠ Kvačany

Druhé stretnutie sme realizovali po viac ako pol roku kvôli situácii s COVID. Preto sme sa venovali aj postrehom z predchádzajúceho stretnutia. Popisovali sme si

21.9.2021 ZŠ Ľubela

Záverečné stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Tu sme si vzájomne dali priestor vrátiť sa o čom projekt je, ako im môže na škole

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril