19.10.2021 Stretnutie s pedagógmi

Záverečné stretnutie s pedagógmi SŠ v Banskej Bystrici bolo na zrekapitulovanie projektu, do ktorého sa ich škola zapojila. Diskutovali sme o tom ako im projekt pri zaškolených rovesníckych mediátorov môže pomôcť, čo od neho môžu očakávať, aké majú možnosti na škole. Pedagógovia tak ako na úvodnom stretnutí, tak na záverečnom si vyplnili  dotazník .

Toto stretnutie sme využili na stredných školách zapojených do projektu na to, aby sme dali priestor rovesníckym mediátorom a tí sa mohli pedagógom predstaviť.

Na toto stretnutie sa

žiaci naozaj pripravili, diskutovali spolu, radili sa a bolo vidieť, že im na tom záleží.

Záleží im na zdravej klíme školy. Chcú pre to niečo urobiť.

Za päť stretnutí osobnostne napredovali a na predstavení sa, ktoré si sami bez lektorov pripravili, sme sa až báli pohnúť, aby nám neunikla, žiadna ich myšlienka. 🙂

Spoločne s pedagógmi diskutovali a vedeli zodpovedať, každú ich otázku.  

Každému učiteľovi by sme dopriali ten hrdý, šťastný pocit pri ich žiakoch, aký sme prežívali my počas predstavení sa rovesníckych mediátorov. 🙂 

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

29.9.2021 Gymnázium Detva

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na gymnáziu v Detve. Čo by ste s tým mohli robiť? Aké roly môžete mať?– “Musí to niekto posúvať, posudzovateľ,

6.11.2021 Feedback od koordinátorky na škole

Základná škola Zárevúca Koordinátor je pedagogický alebo odborný zamestnanec školy, ktorý tvorí so žiakmi tím a je počas každého nášho stretnutia s nimi. Je dôležitou

17.6.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Liptovskom Mikuláši. Cieľom stretnutia bolo so žiakmi precvičiť si ale aj diskutovať na rôzne témy. Dôvera” “neklamať,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril