15.6.2021 SŠ Brezno

Prvé stretnutie rovesníckych mediátorov na SŠ v Brezne.

So žiakmi SŠ v Brezne sme sa stretli prvý krát. Cieľom prvého stretnutia bolo vzájomne sa zoznámiť a spoznať sa, podporiť sa v komunikácii, predstaviť si projekt, dať priestor vo vyjadrovaní vlastných názorov, určiť si pravidlá, diskutovať o možnostiach v tíme, venovali sme pozornosť aj pravidlám,  pozorovali sme, ale mali možnosť si vyskúšať aj argumentovanie. V aktivitách sme využili rôzne pomôcky, vychádzali sme ale aj  z ich vlastných skúseností žiakov, podporovali sme sa. Vyslovili vlastné očakávania od zapojenia sa do projektu.

Každú aktivitu sme si rozobrali v čom nám môže pomôcť, s prepojením na prax. Aktivity sú na samostatné premýšľanie, prácu a diskusiu v menších skupinkách ale aj vo veľkej skupine.

Závery budúcich rovesníckych mediátorov pri aktivitách:

očakávam že sa dozviem niečo nové čo potom posuniem ďalej a raz mi to určite pomôže, aby som sa naučil riešiť problémy, očakávam že naberiem  skúsenosti a zručnosti,  lepšie nasadenie,  aby som vedel riešiť konflikty,  sa naučím riešiť svoje aj cudzie problémy a konflikty,  nebáť sa prejaviť svoj názor”

 “budeme sa rešpektovať, očakávam že si budú nápomocní a pomáhať navzájom, väčšia komunikácia, názory, podpora, ľudskosť, aby sa nebáli vyjadriť svoj názor,  tolerancia a slušné správanie, od rodiny, že prestanú ich uštipačný humor na moju osobu, že sa budeme navzájom rešpektovať”

“budeme viac komunikovať a vyjadrovať názory nahlas, očakávam že budú otvorení, že im budeme vedieť pomôcť a hlavne poradiť, mali by sme sa navzájom chápať a akceptovať a riešiť problémy spolu, nemali by sme nikomu robiť zo života peklo a naučiť sa správať aj na to koľko máme rokov, že si budeme navzájom pomáhať, pomoc a podporovanie, komunikácia, že sa budú chovať ako kolektív, aby si niečo aj odtialto odniesli, že budeme dobre vychádzať,  úctu k sebe navzájom, slušné správanie, pochopiť ich ,v podstate vzájomné pochopenie, že si budeme oveľa viacej rozumieť, lepšie vyjadrovať, lepšie sa správať”

Tím má byť:  “zorganizovaný, zohratý, synchronizovaný pohyb, zosúladený, komunikácia, koordinovaný”

Čo tímu bráni v spolupráci? “keby nedržali spolu, boli zranený, nedodržali by dohody, neboli do počtu, nespolupráca, neboli by kolektív, zlý tréner”

Tréner má byť: “trpezlivý, disciplinovaný, rešpekt, podpora, komunikácia, cieľavedomý, motivovaný”

Pravidlá a pomoc pre nás:rešpekt, komunikácia, aktivita, vypočuť názor,  spoznať sa, viac aktívny “


Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

17.9.2021 ZŠ Ružomberok

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ Zárevúca v  Ružomberku. Vrátili sme sa k máju tohto roka, kedy sme mali naposledy stretnutie. Aké roly ste

17.9.2020 ZŠ Ľubochňa

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril