15.6.2021 SŠ Brezno

Prvé stretnutie rovesníckych mediátorov na SŠ v Brezne.

So žiakmi SŠ v Brezne sme sa stretli prvý krát. Cieľom prvého stretnutia bolo vzájomne sa zoznámiť a spoznať sa, podporiť sa v komunikácii, predstaviť si projekt, dať priestor vo vyjadrovaní vlastných názorov, určiť si pravidlá, diskutovať o možnostiach v tíme, venovali sme pozornosť aj pravidlám,  pozorovali sme, ale mali možnosť si vyskúšať aj argumentovanie. V aktivitách sme využili rôzne pomôcky, vychádzali sme ale aj  z ich vlastných skúseností žiakov, podporovali sme sa. Vyslovili vlastné očakávania od zapojenia sa do projektu.

Každú aktivitu sme si rozobrali v čom nám môže pomôcť, s prepojením na prax. Aktivity sú na samostatné premýšľanie, prácu a diskusiu v menších skupinkách ale aj vo veľkej skupine.

Závery budúcich rovesníckych mediátorov pri aktivitách:

očakávam že sa dozviem niečo nové čo potom posuniem ďalej a raz mi to určite pomôže, aby som sa naučil riešiť problémy, očakávam že naberiem  skúsenosti a zručnosti,  lepšie nasadenie,  aby som vedel riešiť konflikty,  sa naučím riešiť svoje aj cudzie problémy a konflikty,  nebáť sa prejaviť svoj názor”

 “budeme sa rešpektovať, očakávam že si budú nápomocní a pomáhať navzájom, väčšia komunikácia, názory, podpora, ľudskosť, aby sa nebáli vyjadriť svoj názor,  tolerancia a slušné správanie, od rodiny, že prestanú ich uštipačný humor na moju osobu, že sa budeme navzájom rešpektovať”

“budeme viac komunikovať a vyjadrovať názory nahlas, očakávam že budú otvorení, že im budeme vedieť pomôcť a hlavne poradiť, mali by sme sa navzájom chápať a akceptovať a riešiť problémy spolu, nemali by sme nikomu robiť zo života peklo a naučiť sa správať aj na to koľko máme rokov, že si budeme navzájom pomáhať, pomoc a podporovanie, komunikácia, že sa budú chovať ako kolektív, aby si niečo aj odtialto odniesli, že budeme dobre vychádzať,  úctu k sebe navzájom, slušné správanie, pochopiť ich ,v podstate vzájomné pochopenie, že si budeme oveľa viacej rozumieť, lepšie vyjadrovať, lepšie sa správať”

Tím má byť:  “zorganizovaný, zohratý, synchronizovaný pohyb, zosúladený, komunikácia, koordinovaný”

Čo tímu bráni v spolupráci? “keby nedržali spolu, boli zranený, nedodržali by dohody, neboli do počtu, nespolupráca, neboli by kolektív, zlý tréner”

Tréner má byť: “trpezlivý, disciplinovaný, rešpekt, podpora, komunikácia, cieľavedomý, motivovaný”

Pravidlá a pomoc pre nás:rešpekt, komunikácia, aktivita, vypočuť názor,  spoznať sa, viac aktívny “

Ďalšie školy zapojené do projektu

29.6.2021 SŠ Žiar nad Hronom

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ  v Žiari nad Hronom. Cieľom druhého stretnutia žiakov SŠ bolo pripomenúť si v úvode predchádzajúce stretnutie a plynule

18.6.2021 ZŠ Ľubeľa

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Ľubeli. Cieľom stretnutia so žiakmi bolo precvičiť si: Dôveru: “sympatický, empatický, milý, poslucháč, sympatický, dôveryhodny + dôležitosť

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril