17.9.2021 ZŠ Ružomberok

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ Zárevúca v  Ružomberku.

Vrátili sme sa k máju tohto roka, kedy sme mali naposledy stretnutie.

Aké roly ste mohli mať v tejto aktivite: “pozorovateľ, za zápis zapisovať, navigátor, 7 držať škatuľu

– hore kopcom, po tejto strane, tam na 2, no, dobre, super, Poď na tri, nie, hore, a, no, trošku sem, no no, ale opačne, Vieš kedy?, túto prejdi tadeto, aha, dobre, a teraz 3, No pozor, k11, no, 7, hore, dole, dobre, pozor, 9,, ideš môžete ísť, fajn, takéto, pozor, poď, OK, pozor na tú trojku, teraz pozor, teraz okolo 13, Možno to tak, nechajte ako to tak, mám šesť,…

– pomohlo By keby: byť nás menej, Na ktorú stranu dohodnúť sa, Dopredu povedať si trasu, možno zmeniť miesto

 problém: Je nás tu veľa, nie sme dohodnutí Na ktorú stranu ideme, čím  viac tým ťažšie sa dohodnúť, Strašne  mykáme,

 pozorovateľ: rýchlo trhali, išlo to nepresne

– pomaly, dobre, počkaj, teraz na teba, takto, pomalšie,, tam iba tak pomaličky poďte, takto?,, tak dobre, super,… máme to

Emócie: radosť, za zábava, konečne sme to zvládli

pozorovateľ- na začiatku ťažko, pomáhali si, potom už pomalšie

navigátor– dobre sa im darilo, počúvali ťa? No hej

zapisovateľ- zábava, Dôvera, opatrnosť

pravidlá- iba jednou rukou, určené poradie Lebo boli čísla- limitovali aj pomáhali”

 

Využili sme aj tentokrát na stretnutí krátke video z filmu, ktoré nám pomohlo v následnej diskusii a argumentovaní: 

“-Nemusel ísť do riaditeľne, ale podľa mňa to povedal povýšenecký, No áno ale…, možno len…, No presne, Niekto sa tváril alebo možno…, No áno ale on nemohol, Možno to nechcel, nie podľa mňa…, nikto by nemal takto ponižovať spolužiaka, on povedal všeobecne, podľa mňa bol na vine ten…, povedal také slová a nemal na to dôvod, ale musel mať dôvod keď ho predtým poznal, možno mu nič nespravil

– prečo ste ostali na tej strane? Lebo povedal pravdu, lebo súhlasím

– cieľ: spoznať ľudí, obhajovať, argumentovať, zastať si “

 

Precvičili sme si spôsoby rozhodovania, ktoré vedia využiť v rôznych situáciách na škole.

“- najspravodlivejšiedohoda,  dohoda aj hlasovanie

– najťažšiedohoda- pri dohode máme možnosť vypočuť si názory a vybrať ten naj “

 

Spoluprácu aj dôveru:

“- trochu doľava, či doprava, dobre, dole, máme…

– darilo sa- dobre, veľmi dobre, trafili sme, lebo dobre navigovala, Kedy mám stáť, nešla moc,, tiež mali sme limitovaný čas

– pomáhalo- vedeli sme kde mám ísť, bolo treba dôveru v navigátora”

 

 Konflikt:

“sedenie vpredu+ pomoc asistentky

– dokázať im, že nemajú pravdu, potom by mi dôverovali lebo by vedeli, že ju hovorím( pravdu)

– kompromis

– neuprednostniť nikoho

– povedať/ vysvetliť spolužiakom situáciu

 cieľ: Dôvera, počúvali sme, verili sme, pracovať ako skupina”

 

Rôzne uhly pohľadu a čo vidíme ako niekto iný: 

–  “či je tam učiteľka, keď tam je Vráti sa do svojej triedy, žiakov, kamoša, nástenka, na nej rozvrh

– či je dieťa v bezpečí, Ako sa správajú k dieťaťu, správanie učiteľov, či zapadlo do kolektívu, či sa jeho dieťa správa dobre

–  či tam niekto je, počítače”

-Umývadlo, steny, lavice,  Okná, stoličky, svetlá, tabuľa, parapeta, podlaha, hodiny

– prostredie- čistota, bezpečnosť, kde sedí- či vidí na tabuľu, spolužiakov- vplyv na dieťa, správanie učiteľov, kolektív- či zapadá, či sa správa dobre “

Uhly pohľaduVieme sa cítiť do človeka, vieme si predstaviť čo, vnímame prostredie, ako sa tam ľudia majú

– najzložitejšie- dohodnúť sa”

najvernejší opisspoločne,čo je najvernejšie?”- najviac sa podobá realite, školník- viac sa vyzná lebo je tam dlhšie je tam každý deň”

 

Ako to s tým konfliktom vlastne je? Zahrali sme si scénky s konfliktom a pekne si ho rozobrali po častiach: 

“- spolužiaci, človek ktorému zmizli  veci, obvinený

– skupina ktorá sa hrala s loptou, dve čo prišli”

 

“- krádež vecí pri rozhovore o písomke, následné obvinenie

-Hádzalo sa loptičkou a rozbilo sa okno”

 

“- strach, hnev, zmätenie

– Prekvapenie, hnev, strach”

 

“- chcela robiť napriek, zobrala kľúče

– porušovanie školského poriadku, rozbitie okná, zničenie šp”

Aké riešenia sa nám zo situácie ponúkajú?

“- ospravedlnenie, dohoda

– upovedomiť dospelú osobu o tom, že sa rozbilo okno, upratať to, zavolať upratovačku, upozorniť žiakov “

 

Ak nič nevidím ako to s ostatnými vytvoríme?

“- takto, No, pol metra, A, dáme na zem, takto, daj, poď, ja som prešla rukou, neviem, dobre mi už sme

– pomáhalo- a mot, ruky, roly, komunikácia, Rukami som odmeral dĺžku

cieľ: Dôvera, komunikácia, spolupráca

“Spolupracovali sme a nevedeli sme čo robíme”

 

A na záver stretnutia sme si robili návrh odznaku. 🙂

“- dajte sem…, tú môže dať, aj tu, Daj tu palec, aj tu potom prsty, dobre nie? “

Ďalšie školy zapojené do projektu

24.5.2021 SŠ v Žiari nad Hronom

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Žiari nad Hronom z rôznych tried. Cieľom prvého stretnutia so žiakmi bolo zoznámenie sa, predstavenie si projektu,

A čo na to rovesnícki mediátori?

Zaujíma nás, čo si o rovesníckej mediácií myslia vyškolení rovesnícki mediátori. Preto by sme vám radi priblížili a ukázali ako ju vidia práve oni. Veď

8.11.2021 ZŠ Kvačany

Posledné stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl na ZŠ Kvačany, sme museli realizovať online. Aj na tejto škole sme sa cítili veľmi dobre, vždy

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril