Pár slov od koordinátora na škole

Koordinátor je pedagogický/odborný zamestnanec na škole, ktorý bol s nami na stretnutiach so žiakmi, aby videl nie len ako môžu stretnutia vyzerať, ale aj ako žiakov viesť a vlastným spôsobom napredovať ako rovesnícky mediátor. Je to dôležitý človek pri práci so žiakmi aj v tejto oblasti a preto si vážime každého, ktorý sa tejto úlohy ujal. 🙂
Mateja Miku sme poprosili, aby sa podelil s vlastným pohľadom na projekt ale aj na rovesnícku mediáciu.
“Projekt je to superaktuálny a nadšeniebudiaci, hlavne podpora samostatnosti, čo je u mnohých žiakov nedostatkový tovar. Školenia  boli super (sú to naozaj veci do života), je vidieť, že viete čo robíte. U niektorých žiakov som mal pocit, že by ešte nejaké to školenie prijali, aby nabrali trochu viac istoty, ale to je skôr individuálne. Keď tak rozmýšľam, nechýbalo mi v podstate nič. 
U nás v škole by som bol rád, keby boli mediátori akčnejší, ale mám pocit, že to závisí aj od podpory učiteľov a rešpektu. Ak budú učitelia brať mediátorov vážne, tak to začnú robiť aj žiaci medzi sebou. 
Už to chce len čas, aby sa žiaci zabehli a začali fungovať ako správna mediátorská jednotka. 
Ďakujem aj ja za takúto skúsenosť, posnažím sa byť koordinátorom na úrovni.”
My ďakujeme. Žiaci sú vo výborných rukách. 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

17.5.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Druhé stretnutie na Základnej škole v Liptovskom Mikuláši prebehlo so žiakmi kvôli COVID po viac ako pol ročnej pauze. Preto sme si dali priestor aj na

SOŠ Brezno

Plánované stretnutia v SOŠ Brezno s pedagogickými a odbornými zamestnancami sa v roku 2020 nepodarilo uskutočniť z dôvodu nepriaznivej pandémickej situácie. Realizovať ho budeme v

16.6.2021 SŠ/Gymnázium Detva

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na gymnáziu v Detve. Cieľom druhého stretnutia bolo dať priestor predchájúcemu stretnutiu a nad čím sme s odstupom času všimli

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril