Pár slov od koordinátora na škole

Koordinátor je pedagogický/odborný zamestnanec na škole, ktorý bol s nami na stretnutiach so žiakmi, aby videl nie len ako môžu stretnutia vyzerať, ale aj ako žiakov viesť a vlastným spôsobom napredovať ako rovesnícky mediátor. Je to dôležitý človek pri práci so žiakmi aj v tejto oblasti a preto si vážime každého, ktorý sa tejto úlohy ujal. 🙂
Mateja Miku sme poprosili, aby sa podelil s vlastným pohľadom na projekt ale aj na rovesnícku mediáciu.
“Projekt je to superaktuálny a nadšeniebudiaci, hlavne podpora samostatnosti, čo je u mnohých žiakov nedostatkový tovar. Školenia  boli super (sú to naozaj veci do života), je vidieť, že viete čo robíte. U niektorých žiakov som mal pocit, že by ešte nejaké to školenie prijali, aby nabrali trochu viac istoty, ale to je skôr individuálne. Keď tak rozmýšľam, nechýbalo mi v podstate nič. 
U nás v škole by som bol rád, keby boli mediátori akčnejší, ale mám pocit, že to závisí aj od podpory učiteľov a rešpektu. Ak budú učitelia brať mediátorov vážne, tak to začnú robiť aj žiaci medzi sebou. 
Už to chce len čas, aby sa žiaci zabehli a začali fungovať ako správna mediátorská jednotka. 
Ďakujem aj ja za takúto skúsenosť, posnažím sa byť koordinátorom na úrovni.”
My ďakujeme. Žiaci sú vo výborných rukách. 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

18.6.2021 ZŠ Ľubeľa

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Ľubeli. Cieľom stretnutia so žiakmi bolo precvičiť si: Dôveru: “sympatický, empatický, milý, poslucháč, sympatický, dôveryhodny + dôležitosť

3.11.2021 ZŠ Kvačany

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov – konečne sme sa mohli stretnúť naživo.   Cieľom záverečného stretnutia bolo priblížiť si naše predchádzajúce stretnutia, ako to bude priebehať

17.9.2021 ZŠ Ružomberok

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ Zárevúca v  Ružomberku. Vrátili sme sa k máju tohto roka, kedy sme mali naposledy stretnutie. Aké roly ste

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril