Pár slov od koordinátora na škole

Koordinátor je pedagogický/odborný zamestnanec na škole, ktorý bol s nami na stretnutiach so žiakmi, aby videl nie len ako môžu stretnutia vyzerať, ale aj ako žiakov viesť a vlastným spôsobom napredovať ako rovesnícky mediátor. Je to dôležitý človek pri práci so žiakmi aj v tejto oblasti a preto si vážime každého, ktorý sa tejto úlohy ujal. 🙂
Mateja Miku sme poprosili, aby sa podelil s vlastným pohľadom na projekt ale aj na rovesnícku mediáciu.
“Projekt je to superaktuálny a nadšeniebudiaci, hlavne podpora samostatnosti, čo je u mnohých žiakov nedostatkový tovar. Školenia  boli super (sú to naozaj veci do života), je vidieť, že viete čo robíte. U niektorých žiakov som mal pocit, že by ešte nejaké to školenie prijali, aby nabrali trochu viac istoty, ale to je skôr individuálne. Keď tak rozmýšľam, nechýbalo mi v podstate nič. 
U nás v škole by som bol rád, keby boli mediátori akčnejší, ale mám pocit, že to závisí aj od podpory učiteľov a rešpektu. Ak budú učitelia brať mediátorov vážne, tak to začnú robiť aj žiaci medzi sebou. 
Už to chce len čas, aby sa žiaci zabehli a začali fungovať ako správna mediátorská jednotka. 
Ďakujem aj ja za takúto skúsenosť, posnažím sa byť koordinátorom na úrovni.”
My ďakujeme. Žiaci sú vo výborných rukách. 🙂

Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

28.6.2021 Gymnázium Banská Štiavnica

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na Gymnáziu v Banskej Štiavnici z rôznych tried. Cieľom prvé stretnutia budúcich rovesníckych mediátorov bolo určiť si pravidlá v tíme

16.9.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Záverečným stretnutím s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy na ZŠ v Liptovskom Mikuláši sme si pripomenuli čo pre školu znamená mať rovesníckych mediátorov na škole,

28.10.2021 Online stretnutie s pedagógmi

Vzhľadom na zhoršenú situáciu s COVID-19 sa nám posledné stretnutie s pedagógmi v Brezne podarilo zrealizovať online. Zrekapitulovali sme si projekt. Nemohli sme síce toho

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril