17.10.2019 – 1 stretnutie

Počas 1. stretnutia so žiakmi sme sa zoznamovali, prešli si očakávania od rovesníckej mediácie a o čom je rovesnícka mediácia, aké pravidlá by sme mali dodržiavať a ako nám môžu pomôcť, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, emócie, pozorovanie, príčiny a zdroje konfliktov, pomoc a riešenia v konfliktných situáciách,…

Všetky stretnutia prebiehajú formou diskusie, návrhov žiakov, ich pohľadov na veci, situácie, pretože predsa oni majú sebe a svojim spolužiakom pomáhať. 🙂

Iné školy

27.8.2020 ZŠ Nováky

Školská mediácia na Základnej škole Nováky pre pedagogických a odborných zamestnancov zamestnancov  v trvaní 4 hod prebehla prostredníctom interaktivneho  školenia. Zameranie témy sme konzultovali ako

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril