17.10.2019 – 1 stretnutie

Počas 1. stretnutia so žiakmi sme sa zoznamovali, prešli si očakávania od rovesníckej mediácie a o čom je rovesnícka mediácia, aké pravidlá by sme mali dodržiavať a ako nám môžu pomôcť, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, emócie, pozorovanie, príčiny a zdroje konfliktov, pomoc a riešenia v konfliktných situáciách,…

Všetky stretnutia prebiehajú formou diskusie, návrhov žiakov, ich pohľadov na veci, situácie, pretože predsa oni majú sebe a svojim spolužiakom pomáhať. 🙂

Iné školy

17.2.2020 – 2 stretnutie

Na druhom stretnutí  sme si precvičili metódy a techniky zamerané na spoznávanie emócii a učení pomenovať ich, porovanie súvislostí a javov, empatii, parafrázovaní, v JA

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril