13.10.2021 Gymnázium Detva

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na Gymnáziu Detva. Zaspomínali sme si na predchádzajúce stretnutia a pracovali na novom rozvíjaní zručností a schopností.

Čo si o tom myslia žiaci?

“Spolupráca, komunikácia,  empatia, koordinácia, kompromis, dohoda, spôsob riešenia problému, akceptácia názorov, Dôvera, tvorivosť, predstavivosť, multitasking, kolektívna práca, spolupatričnosť.

Dôvera a počúvanie( bludisko), komunikácia, spolupráca( riešenie problémov), tvorivosť a aktivita,  cítenie s druhým( pochopenie), tímové riešenie problémov, logické myslenie.

Spolupráca, Dôvera, pocity, komunikácia, riešenie problémov prostredníctvom komunikácie, vypočuť si názor druhých, objektívnosť, social socializácia, pochopenie/ porozumenie, solidarita, spravodlivosť, kreativita, súcit, kompromis

Porozumenie,  aktívne počúvanie, emócie

Každého z nás napadlo niečo, potom sme to pospájali, Niečo povedal a objasnil, u nás sme robili aj  kompromis, dohodli sme sa, že keď niekto niečo povie čo ho napadlo, že to môžem napísať ja”

V štvrtom stretnutí sme si trénovali: 

Vyskúšajme si rolu mediátora.Kto by chcel byť mediátor, Čo vám beží hlavou?

Diskusia mediátorov:

“Prečo Ja nie?- Necítim sa na to, nechce sa mi, starší prežili viac situácií.

Scénka- dievčatá,  ohováranie, prichádza mediátor- keby ohovárali teba? je to tvoj problém? Počul som že ťa ohovárali

 ( Aký je mediátor?- spravodlivý, neutrálne, empatický)

– ohováranie- mne to nevadí, Ale ak je človek citlivejší  viac ho to poznačí

– čo urobíš? opýtam sa/ získam informácie, Niektorí nechcú na seba pútať pozornosť- dobré ak nechceš Ok ak budeš chcieť som tu”

Aktivita Stoličky:

Cieľ tejto aktivity si určili žiaci sami: “spolupráca, komunikácia, spoločný cieľ”

Sprevádzajúce emócie? “sklamanie, šťastie”

Aktivita: Človeče

Cieľom tejto aktivity, precvičiť pamäť, spoluprácu v menšej skupine pod časovým tlakom, nájdenie riešenia,

byť neutrálny, spravodlivý, motívuj druhých, Usmej sa, rieš problémy

–  minika, gestá, artikul

– obhrýzanie

– ohováranie, závisť

– v škole, v

– nechcem riešiť, chcem pomáhať druhým

– konflikt, rodina, manželstvo 

-Chcem pomôcť, chcem byť spravodlivý človek

– hádky, zváranie, pýcha, peniaze 

12- dohoda, 8

-3- šikana, Ohováranie, konflikty

-5- gestá, telefón, Dominika,

– šikana, ohováranie, bitky, slová,

 

– polievanie, komunikujem, spoznávanie

– katastrofa, bitka, hádka

–   stres, nervozita

– spolubývajúca, gestá,  Mimika, žrebovanie,  kompromis

–  ohováranie

– nadácia otvorená spoločnosť, a p, CP

–  kompromis vyriešením, Hanbí sa, bojí sa, komunikácia, kreativita,

– klepe sa, ohrýzanie,

– dohoda, rozhodne sa starší

– vš, ZŠ, ZŠ, škôlka, brigáda, prax,

– boxer, rešpekt 

 

– poviem, napíš- nástenka, učiteľovi, plagát

– Nebuď smutný, Nestojí to za to

– pozitívny, nestranný

– smútok, Radosť,  strach, nádej, nervozita

–  hnev, šťastie, nervozita

– …(niečo neviem prečítať) 

 

 

 

Ako má predstavu skupina, aby o nej na škole žiaci dozvedeli a ako zabezpečia udržateľnosť projektu?

Ako to vidia rovesnícki mediatori:

” vyzývanie nových- výzva/ prišla, komunikácia v skupine, ďalšie stretnutia, plagát- čo najmenej text, čo najkratšie, stručne, kontakt, odznak( do konca budúceho týždňa), webstránka

 tvorba nástenky a logá( kreslenie)

– Čo vás zaujme na nástenke?- nadpis- Aký nadpis?

– keď tam napíšeme že… Adele kontakt, A chceme asi na šírku?, kto sme, čo robíme, čo chceme…

– môže  tam byť…, možnosť porozprávať sa, vypočujeme, neodsudzujeme

– heslo idem riešim”

Ďalšie školy zapojené do projektu

27.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na strednej škole v Banskej Štiavnici. Tretím stretnutím sme si opäť trénovali zručnosti, ktoré nám môže pomôcť. 🙂 A opäť

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril