Rovesnícke myšlienky o rovesníckej mediácii

Na niekoľkých stretnutiach sa žiaci vzdelávali v rovesníckej mediácii a na záver sa podelili opäť so svojimi myšlienkami. Je pre nás fascinujúce počuť ich názory a nechať sa nimi obohatiť myšlienkami. Veď majú toľko čo povedať.  Ďakujeme 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

21.9.2021 ZŠ Ľubeľa

Piate záverečné stretnutie s rovesníckmi mediátormi v Ľubeli sme  aktívne strávili čas so žiakmi  jak sa patrí viac ako 2hod. 😀 Opäať sme mali aktivity,

27.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na strednej škole v Banskej Štiavnici. Tretím stretnutím sme si opäť trénovali zručnosti, ktoré nám môže pomôcť. 🙂 A opäť

28.9.2021 SŠ Banská Bystrica

Štvrté stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi na strednej škole Banská Bystrica. Štvrté stretnutie začalo diskusiou ako sa mali a ako prebiehalo ich spoločné stretnutie bez

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril