Rovesnícke myšlienky o rovesníckej mediácii

Na niekoľkých stretnutiach sa žiaci vzdelávali v rovesníckej mediácii a na záver sa podelili opäť so svojimi myšlienkami. Je pre nás fascinujúce počuť ich názory a nechať sa nimi obohatiť myšlienkami. Veď majú toľko čo povedať.  Ďakujeme 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

27.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na strednej škole v Banskej Štiavnici. Tretím stretnutím sme si opäť trénovali zručnosti, ktoré nám môže pomôcť. 🙂 A opäť

4.10.2021 ZŠ Ľubochňa

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov na ZŠ v Ľubochni. Cieľom posledného stretnutia na škole s rovesníckymi mediátormi bola diskusia na rôzne témy, prepletenie ich aktivitami tak,

17.9.2020 ZŠ Ľubochňa

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril