30.9.2021 SŠ Krupina

Tretie stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi na strednej škole v Krupine.

Stretnutie prebehlo opäť plné diskusie, aktivít, improvizácie, zapisovania, spolupráce, brainstormingu, …

Aktivita 1)

Aké roly si určíte? “navigátor, podporovač, rozhodca- aby dobre dali čísla, aby nešli zospodu, zapisovateľ

– Počkaj, to sa nepočíta, a poďme, takto, dobre dobre, nie, pomaly, takto pôjdeme, zastav, super, Ja som myslela, o, odznova musíš,  ty čo píšeš…, ešte aj toto, nie, Počkaj, vyrovnaj, Čo dáš za cestu, mám husiu kožu, Ja som chcel ísť tam, to  nie je v pravidlách, čo nekričíte, odznova, pozor je, druhý pokus, ticho, štyri z hora, tretie tam, stadeto, ja sa potím,, Ty čo píšeš prosím ťa, čo sa stalo, Čo keby zastavíme, Čo je cieľ, to je všetko, OK”

-Toto bolo strašne ťažké písať”

Ako sa vám darilo?

“- rozhodcovia kukali, podporovateľ- podporovali sme- nevadí, navigátor- výborne jej to išlo- vedela vysvetliť a navigovať, že to majú dať vyššie alebo nižšie, Ja viem to som ťa počula”

“- emócie- panika,  stres”

Cieľ:rozdeliť úlohy, spolupracovať, plnenie úloh, ak budeme riešiť konflikt. Možno si môžeme rozdeliť úlohy, pozorovanie, sluch”

 

Aktivita 2) Rôzne uhly pohľadu

“deti, Či robia bordel, rozbitý stôl, rozbité svetlo, žalúzie, či sú OK, nejde elektrika”

 “moje dieťa či je v škole, s kým sedí a či nie je sám, v akom stave je trieda, stoličky, podlaha vymaľované, Aká je učiteľka( staršia či mladšia), zazeranie a iné pohľady na jeho dieťa, akých má spolužiakov”

“plná alebo prázdna trieda, smrad, správanie,Reakcia, deti/ učitelia, pohľad, triedy, reakcia ľudí, vzťahy so spolužiakmi, správanie”

Aké zmysli ste pri tom využívali? “zrak, sluch, hlavne zrak, čuch”

“Vcítiť sa do neho, prejaviť emócie, no”

 

Diskusia v kruhu prinesie vždy niečo nové:

“keď má 16, keď ma občiansky, No koľko?, Keď si myslí že to zvládne “

“dieťa do 18?  alebo aj 19?, 18, sú aj takí čo…, hej, Tak dajme, keď sa na to cítia a majú na to financie, keď, alebo bude bývať pod mostom, v 16, však Ak má peniaze tak…, môže lebo keď má dieťa tak je vyhlásená za dospelú aj keď má 16, alebo mať niekoho kto to zoberie na seba, tak?, byť finančne zabezpečené, ale zober si nemáš výplatu a z čoho jedlo energie…, ak to chceme ukončiť tak sa dohodneme, má auto je mladý musí mať príjem,…”

Aký? príborový? poriadny, Ja som dala príklad, niektorí rodičia nedovolia, ako ho to naučí, čo sa tu človek nedozvie,  ako  uzatvoríme diskusiu? keď si myslíš že to zvládneš, a keď si odkrojíš prst? …”

“Kedy môže dieťa Samo bývať- dieťa 18?, taxi len dajme keď sa cítia na financie,  v akomkoľvek veku, Tak to nie je pravda, keď sa na to cíti, cíti keď nemá peniaze, môžeš byť zabezpečený ale keď má 16 tak nedajú,  musí mať za sebou niekoho, či mám a  napríklad ideš, vždy keď to chceme ukončiť tak na niečo nové prídeme”

 

Práca a diskusia na základe videa ale aj s videom:

“Čo ste vnímali vo videu? vzdelávanie žiakov, bola v strese, prvá jej hodina”

 Aké otázky nám napadli?“Prečo to vedeli keď nemali dejiny umenia? Ako to, že to vedeli? Prečo skákali do reči? Prečo boli dôležité? Prečo sa tak správala? Čo si chcela dokázať? Prečo sa na nej dohodli?”

a teraz odpovede?: “mali to pripravené, chceli si niečo dokázať, že sú niečo viac, chcú jej zle”

Otázka: Ako/ Čo spraviť aby to brali vážne?

 

Ako to vidíme u klamstva a ako to s ním máme? 

“Je veľmi zle, Neznášam  to, niekedy nie klamstvo lepšie ako povedať pravdu, Podľa mňa je klamstvo vždy zlé ale niekedy napríklad zatajíš”

“1- Povedať učiteľke, lepšie je povedať pravdu, povedali by sme pravdu, pýtali sa vecne, ale nie od veci”

“2- každý ten text zobral ináč- My sme to pochopili tak, že žiakom sme my, snažila by som sa jej povedať pravdu ale nejak ináč, Povedala by som jej že je to v pohode nech sa netrápi, zatajila by som ale potom by sa dozvedela…, povedať pravdu Aká je, neklamať jej”

Cieľ: “Rozdielne názory, aby sme to vedeli riešiť, a či klamať lebo nie”

Čo bolo tento krát iné v druhej ukážke filmu?

“nečakali to, mali reakciu, že to nie je v osnovách, každý si myslel o obrázku niečo iné”

 

Konflikty naše:

“žiarlivosť, arogantné správanie”

“ľudia, prostredie plné ľudí, obdobie- dobrý alebo zlý deň”

“aroganciou, Agresivne správanie, vyjadrením svojho názoru,  úrazene, naštve, ublíženie, dôležito”

“bitka,  kompromis, vybuchnutie”

 

Spôsoby rozhodovania v skupinách, či už v malých alebo väčších a k čomu je dobré nám ich vedieť:

” jediný chlapec, súhlasili sme, chcela byť

– väčšina vyhráva, žiadna diskusia

– dohoda-Lebo si môžeme povedať svoj názor

 využitie- napríklad pri odznakoch, pri oznámkach”

 

Brainstorming, možno ako ho nepoznáme a ako ho využijeme v skupine tak, aby sme z neho vyťažili čo najviac:

Rozoberali sme konkrétne konflikty, s ktorými sa žiaci stretávajú, ktoré na tomto stretnutí mali záujem riešiť. Odceňujem, že prišli s niečím konkrétnym, a vedeli sme pracovať s reálnymi situáciami na škole:

Otázky zo skupiny: “nezistili prečo ticho? útočí aj na skupinu?… Robil to aj v prvom ročníku či len teraz? bavili ste sa s ním? čo povedal? – útočí aj na osoby alebo situáciu? vysmieva sa? prejavuje sa len v skupine? vedel by aj napadnúť? nie len slovne? do dievčaťa? Aký je fyzicky? aj rok? ako  v prvom ročníku?  majster sa s ním rozprával? bavili ste sa s ním o tom?  sadli ste si? aj k učiteľom je taký? 

“ísť za učiteľkou/ riaditeľkou, stretnutie, porozprávať sa s ním, zapojiť rodičov, ignorovať ho,  kontaktovať triedneho/ riaditeľa, rozprávať, čo to za príčinilo, prísť za vami- porozprávať sa s ním, rodičov, robiť na ňom, Školská psychologička- pozvať si do triedy, ignorovať ho, pomôcť jej “

“do skupiny by asi neprišiel, asi spýtať sa celej triedy,… “

 

Na záver stretnutia sme si povedali aj o udržateľnosti projektu, čo ich čakajú za úlohy, ako dať o sebe vedieť, aké formy môžeme využiť, ako pozvať nových medzi seba a kedy (nakoľko v skupine sú aktívni ľudia, tak už niektoré veci riešia” 🙂

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

21.6.2021 ZŠ Ľubochňa

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Ľubochni. Cieľom stretnutia bolo precvičiť si so žiakmi: poznať emócie, prácu v skupine, vyskúsať si argumentovanie, vyjadrenie

25.8.2020 Liptovský Mikuláš

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

11.10.2021 Gymnázium Banská Štiavnica

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov z gymnázia v Banskej Štiavnici. Ak by sme mohli povedať o čom sme diskutovali doteraz , a ktoré oblasti sme

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril