26.10.2021 Gymnázium Banská Štiavnica

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov v Banskej Štiavnici. Každé stretnutie malo svoj cieľ a stým spojené aktivity zamerané  napr. na komunikáciu, pozorovanie, spoluprácu, vnímanie situácie, aktívne počúvanie atď.

Komunikácia a aktívne počúvanie je základom pri riešení konfliktných situácii:

“Na každej škole je  dobré mať( dôležité mať) skupinu ľudí, ktorí vedia efektívne komunikovať, riešiť konflikty,…., žiak sa skôr zdôverí svojim rovesníkom, ktorý má podobné skúsenosti,…

“Úloha rovesníckej mediácie na škole? zdravšie prostredie na škole:  nestrkáme nos do všetkého, všímame si čo sa deje, ona chcela ešte niečo povedať, tak si povedz kedy chceš ísť,…  Toto je vedľajšie našou úlohou je prevencia”

Aktivita cez dosku:

Držíme – cítime váhu dosky? “Áno, trochu”

Je ťažká? “nie”

Keby sme ju držali  jednu hodinu? “Takto by začalo byť ťažké”

Doska= problém “chvíľu sa to dá ale týždeň alebo mesiac to už je únavné, ešte zbytočné, keď to pustím Nič sa nestane” ” jeden povedal a ostatní súhlasili, spolupracovali sme”

“snažme sa ich dať do stredu obe, do diery, Nepodarilo sa- nemáme plán, Mali by sme využiť fyziku, Nech to druhý nakláňa tak aby to ostalo”

“pozri Daj ich tak to, dajte jednu Sem a druhú sem, teraz to naklonte, aspoň jeden, Musíme to udržať, aj keď neviem to robí niekto zle, musíme kombinovať

– Mám problém- už keď sa mi do toho starajú- je ťažké ale keď má jeden navedie to pomôže

– Mám problém- Snažím sa ho vyriešiť

– Ja som to pochopila tak že to môže byť príklad konfliktu- dvaja to chcú vyriešiť a niekto zabúda”

Aký bol cieľ tejto aktivity? ” pochopenie keď niekto…, spolupráca, fungovanie ako tím”

 

Vyriešiť otázky v skupine a s časovým obmedzením? Trénovaní rovesnícki mediátori si s tým poradia:

-nos,ap

– konflikt, vyrušovanie, nezhoda názorov

– ohováranie, posmešky

– chápem to, emócie, konflikt z inej stránky, Neplač Pokazíš make-up

– súhlas= zhoda, dohoda, kompromis, hlasovanie, nezhoda, nemusí skončiť, mier, bitka

– podpora, Neplač, je v poriadku plakať, daj To von zo seba, objatie, 

-Obrázky, vajíčka, filmy

– výber dizajnu, výlet, predseda, pokladník 

 

 

– predísť konfliktu, pomoc učiteľom, udržiavať poriadok, vzťahy, dôverné miesto

– v našom veku, medzi svojimi spolužiakmi

– ako sa ti darilo?, mal si dobrý deň?

– konflikt, počúvanie, parafráza parafráza, spolupráca, empatia, pochopenie

– filmy, konflikty hra, emócie 

-…,Rovnaký vek, ako väčšina, spol. s záujem

– ako Dnes bolo?, Máš nejaký zážitok?, Naučil si sa niečo nové?

– divadielko, prezentácie

– komunikácia, počúva, spoznávanie emócií, chápanie, kreativita 

 Dotazník k vyplneniu na záver.

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

21.6.2021 ZŠ Ľubochňa

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Ľubochni. Cieľom stretnutia bolo precvičiť si so žiakmi: poznať emócie, prácu v skupine, vyskúsať si argumentovanie, vyjadrenie

17.9.2020 ZŠ Ľubochňa

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril