20.5.2021 ZŠ Ľubochňa

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Ľubochni po viac ako pol ročnej pauze.

Cieľom stretnutia bolo venovať sa so žiakmi rôznymi aktivitami precvičovaniu zručností ako:

verbálnej a neverbálnej komunikácii:

  • “čo vidíš? hnev, radosť, zamyslenie, smútok, strach, pomsta, krik, plač
  • podľa: tváre, očí, ústa, zamračený, postoj
  • ak nechce rozprávať môžeme aspoň trochu zistiť ako sa cíti, pomôcť mu
  • skôr negatívne emócie
  • strach – nervozita, úzkosť, napätý, lepšie vnímanie, negat./pozit.”

emóciám a k čomu nám pomáha poznať ich, skupinová aktivita:

  • “agresívnosť, bezmocnosť, cieľavedomosť, depresívnosť, empatia, falošnosť, hnev, hrdosť, hanblivosť,  láska, ľútosť, nervozita, nenávisť, nuda, osamelosť, odvaha, prekvapenie, radosť, rozčarovanosť, stres, smútok, strach, úprimnosť, úzkosť, výbušnosť, zamyslenosť, zlosť”

vylúčeniu zo skupiny:

  • “smiech, radosť, zábava, spolupráca, komunikácia, prekvapenie, sklamanie, dohodovanie, nejasnosť, snaha, prispôsobenie sa k druhým”

brainstorming, prácu v skupine, prezentáciu:

“Nezhoda s iným človekom, chce prejaviť svoj názor, Drzé slová, správanie, odvrávanie, Porozprávať sa s agresorom, upokojiť ho, skľudniť, humor, venovať mu pozornosť, prejaviť záujem”

“Hádka, provokácia, keď sa nám niečo nepodarí, Zovreté päste, nahnevaný výraz tváre, zamračený, Upokojiť sa vyvetrať si hlavu, ísť von, s kamarátmi alebo počúvať hudbu,”

“Klamstvo, keď niečo očakávaš od druhých ale nestane sa to, Smútok, hnev, plač, Porozprávať sa s človekom ktorí je sklamaný,”

uvedomenie si vlastného hnevu, spolupráca, diskusia: “ustúpiť mladšiemu, klamstvo, nedodržať slovo  …prestala som písať”

spoluprácu, tvorba dohody, hľadanie riešenia, pozorovanie, vytváranie prvého dojmu – diskusia v skupinách, vžívanie sa a uvedomenia si vlastných pocitov, empatia.

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

29.6.2021 SŠ Žiar nad Hronom

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ  v Žiari nad Hronom. Cieľom druhého stretnutia žiakov SŠ bolo pripomenúť si v úvode predchádzajúce stretnutie a plynule

4.10.2021 ZŠ Ľubochňa

Záverečné stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Určite prebehlo v menšom počte ako na začiatku vďaka COVID-19 . Napriek tomu sme mali možnosť spoločne

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril