20.5.2021 ZŠ Ľubochňa

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Ľubochni po viac ako pol ročnej pauze.

Cieľom stretnutia bolo venovať sa so žiakmi rôznymi aktivitami precvičovaniu zručností ako:

verbálnej a neverbálnej komunikácii:

  • “čo vidíš? hnev, radosť, zamyslenie, smútok, strach, pomsta, krik, plač
  • podľa: tváre, očí, ústa, zamračený, postoj
  • ak nechce rozprávať môžeme aspoň trochu zistiť ako sa cíti, pomôcť mu
  • skôr negatívne emócie
  • strach – nervozita, úzkosť, napätý, lepšie vnímanie, negat./pozit.”

emóciám a k čomu nám pomáha poznať ich, skupinová aktivita:

  • “agresívnosť, bezmocnosť, cieľavedomosť, depresívnosť, empatia, falošnosť, hnev, hrdosť, hanblivosť,  láska, ľútosť, nervozita, nenávisť, nuda, osamelosť, odvaha, prekvapenie, radosť, rozčarovanosť, stres, smútok, strach, úprimnosť, úzkosť, výbušnosť, zamyslenosť, zlosť”

vylúčeniu zo skupiny:

  • “smiech, radosť, zábava, spolupráca, komunikácia, prekvapenie, sklamanie, dohodovanie, nejasnosť, snaha, prispôsobenie sa k druhým”

brainstorming, prácu v skupine, prezentáciu:

“Nezhoda s iným človekom, chce prejaviť svoj názor, Drzé slová, správanie, odvrávanie, Porozprávať sa s agresorom, upokojiť ho, skľudniť, humor, venovať mu pozornosť, prejaviť záujem”

“Hádka, provokácia, keď sa nám niečo nepodarí, Zovreté päste, nahnevaný výraz tváre, zamračený, Upokojiť sa vyvetrať si hlavu, ísť von, s kamarátmi alebo počúvať hudbu,”

“Klamstvo, keď niečo očakávaš od druhých ale nestane sa to, Smútok, hnev, plač, Porozprávať sa s človekom ktorí je sklamaný,”

uvedomenie si vlastného hnevu, spolupráca, diskusia: “ustúpiť mladšiemu, klamstvo, nedodržať slovo  …prestala som písať”

spoluprácu, tvorba dohody, hľadanie riešenia, pozorovanie, vytváranie prvého dojmu – diskusia v skupinách, vžívanie sa a uvedomenia si vlastných pocitov, empatia.

 

Ďalšie školy zapojené do projektu

17.6.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Liptovskom Mikuláši. Cieľom stretnutia bolo so žiakmi precvičiť si ale aj diskutovať na rôzne témy. Dôvera” “neklamať,

23.9.2020 ZŠ Hybe

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

26.5.2021 ZŠ Hybe

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ Hybe. Cieľom druhého stretnutia bolo precvičiť zručnosti a schopnosti v oblastiach: verbálnej a neverbálnej komunikácii, emóciách:  “čo je

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril