20.10.2021 Stredná škola Žiar nad Hronom s pedagógmi

Stretnutie s pedagógmi a žiakmi prebehlo v priateľskej atmosfére. Zhrnuli sme si celé obdobie trvania projektu na ich škole, ako to prebiehalo so žiakmi, čo bude nasledovať, aké možnosti sa im otvorili.

Na tomto stretnutí nielen že vyplnili dotazník ale zároveň sme dali priestor vyškoleným žiakom – rovesníckym mediátorom, aby sa pedagogickému tímu predstavil a poukázal na ďalšie kroky, vízie, zlepšenie školskej klímy. Aký vidia v tom celom zmysel. Vzájomná spolupráca je dôležitá, čo si uvedomujú obe strany, preto predstavenie obe aj prijali.

Na záver spoločne diskutovali a žiaci si od pedagógov vyslúžili aj potlesk a ubezpečenie podpory. 🙂

Veríme, že rovesnícki mediátori budú nie len spolužiakom ale aj pedagógom nápomocní a vytvoria na škole prostredie podľa ich predstáv.


Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

27.5.2021 SŠ a Gymnázium Krupina

Druhé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy na SŠ / Gymnázium v Krupine. Druhé stretnutie bolo interaktívne, ktorým sme si dopriali po novembrovom online.

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril