20.10.2021 Stredná škola Žiar nad Hronom s pedagógmi

Stretnutie s pedagógmi a žiakmi prebehlo v priateľskej atmosfére. Zhrnuli sme si celé obdobie trvania projektu na ich škole, ako to prebiehalo so žiakmi, čo bude nasledovať, aké možnosti sa im otvorili.

Na tomto stretnutí nielen že vyplnili dotazník ale zároveň sme dali priestor vyškoleným žiakom – rovesníckym mediátorom, aby sa pedagogickému tímu predstavil a poukázal na ďalšie kroky, vízie, zlepšenie školskej klímy. Aký vidia v tom celom zmysel. Vzájomná spolupráca je dôležitá, čo si uvedomujú obe strany, preto predstavenie obe aj prijali.

Na záver spoločne diskutovali a žiaci si od pedagógov vyslúžili aj potlesk a ubezpečenie podpory. 🙂

Veríme, že rovesnícki mediátori budú nie len spolužiakom ale aj pedagógom nápomocní a vytvoria na škole prostredie podľa ich predstáv.

Ďalšie školy zapojené do projektu

22.6.2021 SŠ Banská Bystrica

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na strednej škole v Banskej Bystrici. Cieľom stretnutia bolo diskutovať o tom s čím sa stretávame v školskom prostredí, premostením

14.9.2021 ZŠ Ľubochňa

Štvrté stretnutie rovesníckych mediátorov v Ľubochni. Po prázdninách sme pokračovali v rozbehnutom projekte a trénovali žiakov v rôznych zručnostiach a schopnostiach, ktoré im majú pomôcť

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril