20.10.2021 Stredná škola Žiar nad Hronom s pedagógmi

Stretnutie s pedagógmi a žiakmi prebehlo v priateľskej atmosfére. Zhrnuli sme si celé obdobie trvania projektu na ich škole, ako to prebiehalo so žiakmi, čo bude nasledovať, aké možnosti sa im otvorili.

Na tomto stretnutí nielen že vyplnili dotazník ale zároveň sme dali priestor vyškoleným žiakom – rovesníckym mediátorom, aby sa pedagogickému tímu predstavil a poukázal na ďalšie kroky, vízie, zlepšenie školskej klímy. Aký vidia v tom celom zmysel. Vzájomná spolupráca je dôležitá, čo si uvedomujú obe strany, preto predstavenie obe aj prijali.

Na záver spoločne diskutovali a žiaci si od pedagógov vyslúžili aj potlesk a ubezpečenie podpory. 🙂

Veríme, že rovesnícki mediátori budú nie len spolužiakom ale aj pedagógom nápomocní a vytvoria na škole prostredie podľa ich predstáv.


Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

28.6.2021 Gymnázium Banská Štiavnica

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na Gymnáziu v Banskej Štiavnici z rôznych tried. Cieľom prvé stretnutia budúcich rovesníckych mediátorov bolo určiť si pravidlá v tíme

21.10.2021 SOŠ a Gymnázium Krupina

Štvrté a piate stretnutie na SOŠ a Gymnáziu v Krupine sme vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s COVID-19 museli spojiť. Túto skupinu rovesníckych mediátorov sme

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril