20.10.2021 Stredná škola Žiar nad Hronom s pedagógmi

Stretnutie s pedagógmi a žiakmi prebehlo v priateľskej atmosfére. Zhrnuli sme si celé obdobie trvania projektu na ich škole, ako to prebiehalo so žiakmi, čo bude nasledovať, aké možnosti sa im otvorili.

Na tomto stretnutí nielen že vyplnili dotazník ale zároveň sme dali priestor vyškoleným žiakom – rovesníckym mediátorom, aby sa pedagogickému tímu predstavil a poukázal na ďalšie kroky, vízie, zlepšenie školskej klímy. Aký vidia v tom celom zmysel. Vzájomná spolupráca je dôležitá, čo si uvedomujú obe strany, preto predstavenie obe aj prijali.

Na záver spoločne diskutovali a žiaci si od pedagógov vyslúžili aj potlesk a ubezpečenie podpory. 🙂

Veríme, že rovesnícki mediátori budú nie len spolužiakom ale aj pedagógom nápomocní a vytvoria na škole prostredie podľa ich predstáv.

Ďalšie školy zapojené do projektu

21.5.2021 ZŠ Kvačany

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Kvačanoch. Cieľom stretnutia so žiakmi bolo precvičiť si argumentovanie a protiargumentovanie, spoluprácu: “tvoríme na skupiny po ročníkoch

24.5.2021 SŠ v Žiari nad Hronom

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Žiari nad Hronom z rôznych tried. Cieľom prvého stretnutia so žiakmi bolo zoznámenie sa, predstavenie si projektu,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril