17.6.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Liptovskom Mikuláši.

Cieľom stretnutia bolo so žiakmi precvičiť si ale aj diskutovať na rôzne témy.

Dôvera”

 • “neklamať, nepretvarovať sa, priateľský, úprimný, súcit porozumenie, priateľský, spoľahlivý, dobrosrdečný + opora, nesklamať
 • počúvať, chápavý, súcitný, priateľský, dobrosrdečný + na základe skutkov, neposúvať info
 • spoľahlivý, milý, nápomocný + spoľahlivý, blízky
 • priateľský, dôverný, milý, nesebecký + podržať v zlom, nepodraziť, dôveryhodný”

pozrieť sa aj na vlastný život z rôznych strán

Idei:

 • “pomoc iného rovesníckeho mediátora
 • ukáž mi ako by si to dal ty
 • druhý človek, možno starší – poradiť sa, má rešpekt
 • popísať môj pocit
 • rozum+kľud vs.agresia + obrana”

Spolupráca:

 • “musíme spolupracovať,  skúsme to dať nižšie, tak takto, hlavne v rovine, teraz pomaly, dobre, ideme hore, dobre, nie, vyrovnajte aby sme to zastavili, teraz opatrne, musíme sa dohodnúť…, tá pôjde skôr, áno, …
 • cieľ: komunikácia, dohoda, počúvať sa, povedali sme si/ domýšľali sme si
 • ticho, rozmýšľanie, pozeranie pred seba a vedľa seba”

 

 • “poďme trochu bližšie, povieme hop pustíš pôjdeme na ďalšiu, nakloníš, podoprieš, potom nie, všetci sa naraz, iba tak a ideme, dozadu kus a pustíš ako to držali, musí byť slovo hop, bližšie všetci k sebe, môžeme?, kto bude hovoriť, nakloníme to, 3-4 hop, počkaj vydýchnuť, sakra vraciame sa, do…, zasa nakloníme, 3-4 hop, až keď poviem hop, dobre, moc sa nakláňaš, mám sa viac?, nie menej, posuňte sa do tej strany, to bolo o fúz, 3-4 hop, už sme v ½, to nevadí, nie, nevadí, aspoň sme si lepšie nacvičili, pozitivita musí byť, dobre , nevadí, dajte sa tam viac na kraj, ešte raz, do opač. smeru, nemôžeme, dávali by sme, dobre, teraz už posledný krát, nech je to na nohách, vydýchajte sa, aby sme sa ukľudnili, sústreďte sa, 3-4 hop, tesne, už len 4 alebo 5, 3-4 hop, to dáme, držte, to dáme, ešte 1, sme dobré
 • pocity: napäto, hra sa mení na cieľ za polovicou, za padnutím, spolupráca, dohoda, voľba organizátora (podľa hlasu)
 • pozornosť, sústredenosť, počúvanie
 • dobrý pocit”

Diskutovali sme aké májú možnosti dať o sebe ešte viac vedieť spolužiakom na škole, čo môžu využiť, a tak zabezpečiť aj udržateľnosť na škole aj do budúcna.

Na tomto stretnutí sme si urobili aj spoločnú fotku, nakoľko im odchádzajú tri dievčatá už na strednú školu. Určite im držíme palce, a veríme, že zručnosti rovesníckeho mediátora využijú aj tam. 🙂 Bude nám veru smutno 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

17.9.2020 ZŠ Ľubela

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

Feedback od Koordinátorky na škole k projektu

Našim prianím pri vstupe na pôdu školy nie je mať na školeniach dokonalých žiakov, dokonalých pedagogógov, dokonalú školu. Našim prianím je stretnúť takých ľudí, ktorí

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril