Individuálny ONLINE kurz POSUNKOVÉHO JAZYKA

Ľutujem, ale kapacita pre túto udalosť je naplnená. Pokiaľ vás zaujala, kontaktujte nás a my vám budeme posielať naše ponuky medzi prvými. Viac nájdete aj na FB.

Naše OZ Ave ProsperitA už niekoľko rokov organizuje a vzdeláva online kurzami posunkový jazyk pre začiatočníkov.

Posunkový jazyk je veľmi zaujímavý, vynaliezavý a hlavne zážitkový. 

Dbáme na kvalitné vzdelávanie, čo vedia aj naši účastníci kurzov.

Prezenčné interaktívne workshopy sme zamenili za online vzdelávanie. Má to viacero výhod, medzi ktoré patrí aj to, že sa účastníci vedia pripojiť z ktoréhokoľvek miesta, v dohodnutú hodinu. Nemusia nikam cestovať, čím sa ich náklady výrazne znižujú a predsa sa naučia posunkový jazyk, ktorý im v praxi môže pomôcť v komunikácii s nepočujúcimi alebo nedoslýchavými ľuďmi.

Profil absolventa: 

v 12hodinovom bloku kurzu účastník:

  • získa základné jazykové zručnosti v posunkovom jazyku,
  • oboznámi sa s kultúrou nepočujúcich,
  • na konci kurzu by mal vedieť o sebe niečo povedať,
  • na hodine sa lektor venuje len jednému účastníkovi,
  • účastník má z lekcií videá a pracovné listy so slovíčkami na preopakovanie.

 

INDIVIDUÁLNY KURZ ZAČÍNA:

23.5.2023 o 16:45hod

Hodiny budete mať vždy rovnaký deň, rovnakú hodinu.

ROZSAH: 12 hod/3 mesiace, 1 vyučovacia hodina = 40min

PRIHLÁSENIE DO: 10.04.2023

CENA: 187,- eur

Hodiny prebiehajú CEZ APLIKÁCIU ZOOM (Link na prihlásenie sa na hodinu ako aj ďalšie informácie zasielame po odoslaní prihlášky)

Individuálny kurz je len pre jedného účastníka.

Na preopakovanie máte z lekcií k dispozícii videá so slovíčkami, ktoré ste práve prebrali a pracovné listy. Hodiny nastavujeme tak, aby boli pre účastníkov chytľavé a zaujímavé.

ODOSLANÉ PRIHLÁŠKY SÚ Záväzné, preto zvážte, či váš záujem o kurz je ozajstný a nie len informatívny, nakoľko vám budeme posielať hneď faktúru. 

Viac informácií o posunkovom jazyku, lektorovi alebo o tom čo nám chceli účastníci napísať a povedať nájdete na našich web stránkach, FB a linkoch na nich:

https://aveprosperita.sk/workshopy/posunkovy-jazyk/

na www.onlinekurzposunkovehojazyka.sk

 

Plagát Individuálny kurz

 

Máte otázku? Napíšte nám.

Kontakt: PhDr. Denisa Morongová
+421 908 866 816info@aveprosperita.sk

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril