Feedback od koordinátorky na škole Radky

Koordinátor na škole je pedagóg, ktorý bol s nami v projekte na každom stretnutí so žiakmi a ďalej bude so žiakmi pokračovať aj po našom odchode, aby projekt bol udržateľný aj naďalej. Je to kľúčová osoba a preto je aj dôležitá v podpore žiakov. Poprosili sme Radku Almanovú zo ZŠ v Liptovskom Mikuláši, aby nám pár slov k uskutočnenému projektu povedala 🙂 :

 

“Projekt ” školská a rovesnícka mediácia” je pre mňa ako koordinátorku na našej škole veľkou výzvou. Naša škola už nejeden raz bojovala s mnohými problémami ako sú šikanovanie, nesprávna komunikácia atď. Som veľmi rada, že získam poznatky v tejto oblasti. Pre našu skupinu žiackych mediátorov boli Vaše školenia zaujímavé, inovačné preverili ich vodcovské schopnosti atď. No najviac sa im páčili vaše praktické aktivity a hry so zaujímavými pomôckami napr. drevený kruh s otvormi..atď. Našej skupine žiaľ chýba, taký vodca skupiny, motivátor, organizátor stretnutí, pretože všetko nemôže robiť koordinátor – učiteľ. Minulý školský rok bola veľkou motivátorkou Tamarka, ktorá odišla na strednú školu. Z tohto dôvodu, by naši mediátori privítali aspoň ešte dve školenia z našimi hlavnými koordinátorkami pani Deniskou a Zdenkou.  Zatiaľ sa stretávame v pondelok a pripravujeme nástenku s témou školskej a rovesníckej mediácie.”

S pozdravom Radka Almanová 

Ďakujeme Radka. 🙂 Na váš tím sa vždy veľmi tešíme.

Ďalšie školy zapojené do projektu

26.08.2020 ZŠ Zarevúca Ružomberok

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

24.9.2020 ZŠ Ľubochňa

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril