Feedback od koordinátorky na škole Radky

Koordinátor na škole je pedagóg, ktorý bol s nami v projekte na každom stretnutí so žiakmi a ďalej bude so žiakmi pokračovať aj po našom odchode, aby projekt bol udržateľný aj naďalej. Je to kľúčová osoba a preto je aj dôležitá v podpore žiakov. Poprosili sme Radku Almanovú zo ZŠ v Liptovskom Mikuláši, aby nám pár slov k uskutočnenému projektu povedala 🙂 :

 

“Projekt ” školská a rovesnícka mediácia” je pre mňa ako koordinátorku na našej škole veľkou výzvou. Naša škola už nejeden raz bojovala s mnohými problémami ako sú šikanovanie, nesprávna komunikácia atď. Som veľmi rada, že získam poznatky v tejto oblasti. Pre našu skupinu žiackych mediátorov boli Vaše školenia zaujímavé, inovačné preverili ich vodcovské schopnosti atď. No najviac sa im páčili vaše praktické aktivity a hry so zaujímavými pomôckami napr. drevený kruh s otvormi..atď. Našej skupine žiaľ chýba, taký vodca skupiny, motivátor, organizátor stretnutí, pretože všetko nemôže robiť koordinátor – učiteľ. Minulý školský rok bola veľkou motivátorkou Tamarka, ktorá odišla na strednú školu. Z tohto dôvodu, by naši mediátori privítali aspoň ešte dve školenia z našimi hlavnými koordinátorkami pani Deniskou a Zdenkou.  Zatiaľ sa stretávame v pondelok a pripravujeme nástenku s témou školskej a rovesníckej mediácie.”

S pozdravom Radka Almanová 

Ďakujeme Radka. 🙂 Na váš tím sa vždy veľmi tešíme.

Ďalšie školy zapojené do projektu

22.6.2021 SŠ Banská Bystrica

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na strednej škole v Banskej Bystrici. Cieľom stretnutia bolo diskutovať o tom s čím sa stretávame v školskom prostredí, premostením

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril