21.10.2021 Stretnutie s pedagógmi SOŠ a Gymnázia Krupina

Záverečné stretnutie prebehlo v príjemnej atmosfére so žiakmi a pedagógmi. Zhrnuli sme si celý projekt od začiatku do konca, ako im môže pomôcť rovesnícka mediácia a projekt na škole, aké budú ich ďalšie kroky.

Rovesnícki mediátori využili ponúknutú šancu a predstavili sa pedagógom, podelili sa o svoje myšlienky, nápady a vízie do budúcna.

Držíme im palce a so všetkýmmi školami zostávame v kontakte: 🙂

Ďalšie školy zapojené do projektu

16.6.2021 SŠ/Gymnázium Detva

Druhé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy v Detve. Vzhľadom na situáciu s COVID, prvé stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy prebehlo online

28.9.2021 SŠ Banská Bystrica

Štvrté stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi na strednej škole Banská Bystrica. Štvrté stretnutie začalo diskusiou ako sa mali a ako prebiehalo ich spoločné stretnutie bez

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril