Stretnutie v Herľanoch 9-10.9.2021

Workshop Multidisciplinárne intervencie v rozvode v Herľanoch

Opäť sme sa stretli s odborníkmi z rôznych oblastí ako sú mediátori, sociálne pracovníčky z UPSVaR, psychologičky, poradcovia, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov.

Bolo príjemné opäť sa stretnúť naživo po dlhšej pauze, vymienať si skúsenosti z praxe.

Lektori Mgr. Vladimír Hambálek a Mgr. Zuzana Zimová nám chceli priblížiť

  • Psychodynamika rozvodových procesov
  • Tímová spolupráca v rozvodoch: modely tímovej spolupráce, koordinačná rola, utváranie multilaterálnych kontraktov
  • Reportovanie a písanie záznamov
  • Etika profesionálnej praxe
  • Kazuistiky, Programy a príklady dobrej praxe
  • Supervízia prípadov

Dostali sme sa aj k vlastnej profesnej roli a zodpovedali si otázky ako kľúčové indikátori výkonu, kompetencie, koho vo mne vidia, obraz seba ako odborníka, posúdenie závažnosti problémov kontaktu atď.

Som vďačná za toto stretnutie, pretože som stretla ľudí, ktorým na svojej práci ale nepochybne aj klientoch záleží.

🙂

Denisa Morongová

Podobné články

2% z dane za rok 2022

Darujte 2% z dane Ďakujeme ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% Evidenčné číslo NCR po: 12749/2022 Názov: Ave ProsperitA IČO:51068281 Právna forma: Občianske združenie Ulica: J.Jesenského 284/32 Mesto: Zvolen PSČ: 96001

2% z dane

Darujte 2% z dane a vďaka vám sa môžu mladí od 13 do 18 rokov stretávať. Na stretnutiach ich vedieme ako zvládať konflikty, ako si

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril