Stretnutie v Herľanoch 9-10.9.2021

Workshop Multidisciplinárne intervencie v rozvode v Herľanoch

Opäť sme sa stretli s odborníkmi z rôznych oblastí ako sú mediátori, sociálne pracovníčky z UPSVaR, psychologičky, poradcovia, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov.

Bolo príjemné opäť sa stretnúť naživo po dlhšej pauze, vymienať si skúsenosti z praxe.

Lektori Mgr. Vladimír Hambálek a Mgr. Zuzana Zimová nám chceli priblížiť

  • Psychodynamika rozvodových procesov
  • Tímová spolupráca v rozvodoch: modely tímovej spolupráce, koordinačná rola, utváranie multilaterálnych kontraktov
  • Reportovanie a písanie záznamov
  • Etika profesionálnej praxe
  • Kazuistiky, Programy a príklady dobrej praxe
  • Supervízia prípadov

Dostali sme sa aj k vlastnej profesnej roli a zodpovedali si otázky ako kľúčové indikátori výkonu, kompetencie, koho vo mne vidia, obraz seba ako odborníka, posúdenie závažnosti problémov kontaktu atď.

Som vďačná za toto stretnutie, pretože som stretla ľudí, ktorým na svojej práci ale nepochybne aj klientoch záleží.

🙂

Denisa Morongová

Podobné články

EBOOK: “Zdravé prostredie na školách”

V mesiaci November 2020 sme zrealizovali 8 webinárov pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl z čoho vznikol aj tento  Ebook “Zdravé prostredie na školách”. EBOOK

Marec a Apríl 2020

Vytvorili sme školenie cez ZOOM na kurz posunkového jazyka online, cez platenú verziu platformy ZOOM. V rámci toho sme si za rok fungovania vypracovali cele

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií