Darujte 2% z dane

Ďakujeme

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%
Evidenčné číslo NCR po: 12749/2022
Názov: Ave ProsperitA
IČO:51068281
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: J.Jesenského 284/32
Mesto: Zvolen
PSČ: 96001
Bankový účet: SK4483300000002001311061, Fio banka a.s
Nezabudnite: Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/ 3% z daní do Vyhlásenia

 

Potrebné Tlačivá ak ste zamestnanec
Vyhlasenie 2023

Potvrdenie_za_2022

Žiadosť online     https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.502.html

Potvrdení o zaplatení dane https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2023/01/Potvrdenie_za_2022.pdf

 

Fyzická osoba 

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A za rok 2022                  https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.545.html
Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B za rok 2022                  https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.546.html

 

Ak ste právnická osoba:
Ako právnická osoba komunikujete s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda môžete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov:
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.547.html

 

Ostatné dokumenty k podaniu daňového priznania nájdete na:
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/danove-priznanie-dan-prijem