Nenásilná komunikácia

Na stránke sa pracuje

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.

Na stránke sa pracuje

V rámci výcviku sa naučíte a osvojíte si:

Vyskúšate si nácvik: