Termín prekladáme na začiatok r. 2022: Transformatívny prístup v mediácií

Ľutujem, ale kapacita pre túto udalosť je naplnená. Pokiaľ vás zaujala, kontaktujte nás a my vám budeme posielať naše ponuky medzi prvými. Viac nájdete aj na FB.

TRANSFORMATÍVNY PRÍSTUP V MEDIÁCII

 9. – 10. októbra 2021

 

Cieľová skupina: Mediátori, psychológovia, sociálni pracovníci a advokáti.

Cieľ interaktívneho workshopu

„Účastníci se v tomto interaktivním ochutnávkovém workshopu seznámí s historicky nejnovějším mediačním přístupem – s transformativní mediací. Budou mít možnost nahlédnout do historie jeho vzniku a porozumět okolnostem a důvodům jeho vytvoření. V prvním dnu bude důraz kladen na porozumění definici konfliktu na základě relačních předpokladů, což je nejdůležitější charakteristika, jež tento přístup odlišuje od jiných mediačních přístupů. Relační teorie konfliktu bude představována v sérii interaktivních cvičení, které budou založeny na vlastní zkušenosti účastníků i na analýze audiovizuálních materiálů. Účastníci získají přehled o čtyřech, resp. pěti základních intervencích transformativného mediátora a jejich využití si budou moci vyzkoušet v modelových situacích. Vrcholem kurzu bude komentovaná živá ukázka průběhu transformativní mediace lektory.“ (anotácia lektora).

Miesto: Zvolen. 16h. Ubytovanie je možné priamo na realizovanom mieste.

Cena: 250 eur (v cene: občerstvenie, lektori z Čiech, prenájom miestnosti, potvrdenie o účasti)

Záväzné prihlásenie: do 01.09.2021 (počet miest obmedzený!!!)

Prihlášku: https://aveprosperita.sk/event/transformativny-pristup-v-mediacii/

Minimálny počet prihlásených je 10 a celkový počet je max 15 účastníkov.!!! O poradí rozhodne včasné zaslanie prihlášky a následná úhrada po vyzvaní.

Kontakt: PhDr. Denisa Morongová, +421 908 866 816, info@aveprosperita.sk

Pozvánka Transformatívny prístup v mediácii 

 

Transformatívny prístup a lektori

 Transformatívny prístup (definícia transformatívneho prístupu od lektora)

Transformativní přístup se řadí do skupiny progresivních mediačních přístupů. Jeho základní východiska a principy byly poprvé formulovány v roce 1994 Josephem P. Folgerem a Robertem A. Baruchem Bushem v jejich přelomové publikaci The promise of mediation. Vznik transformativního přístupu byl reakcí na rostoucí počet výzkumů, které se zaměřovaly na analýzu toho, co mediátoři dělají, když intervenují. Ze zkoumání hodnotových základů mediátorských intervencí vyplynulo, že jsou založeny na individualistickém a deficitním pojetí člověka, jehož kapacity jsou omezené, a na předpokladech o volatilní podstatě konfliktů. Jinými slovy řečeno, na předpokladech o sobeckém usilování o naplnění svých zájmů a na představě, že aktiva, o něž je mezi stranami spor, mají proměnlivou hodnotu, která se v průběhu úspěšného vyjednávání nebo mediace bude posouvat. Tyto předpoklady mediátory vedly k silně direktivní praxi projevující se úspěšností měřenou množstvím mediačních dohod, jež ale ohrožovala a podkopávala jedinečné charakteristiky mediace – schopnosti podporovat sebeurčení stran a jejich vzájemnou komunikaci. Konflikt, s nímž mediátoři pracují, byl chápán jako psychologicko-ekonomický fenomén, který vyžaduje transakci mezi stranami.

Transformativní přístup nabídl alternativní – relační model mediační praxe a porozumění konfliktu. Pokud má mediace naplnit svůj příslib (promise) a základní hodnoty, musí být založena na pojetí člověka, který je sice sám sebou, současně je však nevyhnutelně a neoddělitelně propojený s ostatními lidmi. Na pojetí člověka, jež má stejnou potřebu a kapacitu usilovat o své sebeurčení a propojení s druhými, jako o naplnění svých potřeb  a zájmů. Konflikt je ve shodě s relační teorií definován jako krize interakcí mezi lidmi, přičemž úkolem mediátora je pomoci stranám tuto krizi překonat a obnovit jejich kapacitu dělat vlastní rozhodnutí a vnímat u toho perspektivu ostatních. Mediátor se tedy nesoustředí na zájmy stran, ale na jejich interakce tzv. “tady a teď”. Tato proměna v chápání konfliktu je manifestována v úsilí mediátorů, jež se ve svých intervencích zaměřuje pouze na dva interakční posuny – na posuny v úrovni zmocnění stran (empowerment) a na posuny v jejich vzájemném uznání (recognition). Nejviditelnějším projevem tohoto pozitivního pojetí člověka a přesvědčení o jeho tendenci jednat humánně, je rozložení odpovědnosti v mediaci. Oproti zažité představě jsou v transformativní mediaci strany sporu odpovědné za obojí – jak za obsah rozhovoru a jeho výsledky, tak i za proces, resp. způsob, jakým rozhovor probíhá.

 

Lektori:                                                                                                                                                                           Robin Brzobohatý

V USA certifikovaný mediátor (ISCT), zkušební komisař pro zkoušku mediátora u MSp ČR, výcvik v transformativní mediaci absolvoval u jejího zakladatele, Josephine P. Folgera.

Robin patří k nejzkušenějším mediátorům.  Od roku 2006 působil v roli mediátora v bezmála 1 000 mediačních kauz (což dělá cca 3 000 hodin mediace).

V současné chvíli působí jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, kde má na starosti jak celý tým mediátorů, ale i vedení mediací nebo facilitování tzv. případových konferencí. Je českou kontaktní osobou pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů dětí rodiči. Byl zakladatelem Mediačního Centra Olomouc, kde dosud působí jako kmenový rodinný mediátor. Je také zkušebním komisařem Ministerstva Spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. Od roku 2014 Robin působí jako lektor mediace ve společném programu Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Tulane Law School, New Orleans v jejich programu International Summer School on Dispute Resolution. Jako lektor často působí v tuzemsku i v zahraničí, kde v minulosti vedl např. výcviky v mediaci pro dánskou advokátní komoru v Kodani nebo ruskou ligu mediátorů v Petrohradu. Od roku 2010 je odborným garantem sekce rodinných mediací v Evrospském institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení. Od roku 2014 je členem správní rady Evropské asociace pro transformativní mediaci (European Association for Transformative Mediation). V roce 2014 Robin složil zkoušku mediátora podle zákona o mediaci. Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor sociologie a andragogika, Cyrilometodějské teologické fakulty a CARITAS VOŠs v oboru sociální práce. Robin je aktuálně doktorandem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru teoretické právní vědy, kde se věnuje výzkumu konceptů zmocnění a sebeurčení v mediaci. Z výcviků Robin absolvoval Komplexní výcvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR, kde v roce 2010 úspěšně složil akreditační zkoušku. Robin je jedním z mála mediátorů v České republice, který je kromě facilitativní mediace schopen vést mediaci v několika dalších různých přístupech (např. jako transformativní mediaci). V roce 2011 absolvoval mezinárodní výcvik pokročilých technik mediace, zaměřený na zvládnutí šesti různých mediačních modelů (Advanced mediation training: 6 ways in 7 days), vedený jedním z předních evropských mediátorů – dánským advokátem a mediátorem Hansem Boserupem. Robin je také absolventem výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace –  Josepha Folgera – v Miláně (The Transformative Approach to Mediation). O několik měsíců později úspěšně absolvoval tzv. Master Class – tedy pokročilý výcvik v transformativním přístupu k mediaci, opět u prof. Folgera, tentokrát v Římě. Dnes je jedním ze zakládajících členů EATM (European Association of Transformative Mediation) a členem její správní rady. V roce 2012 absolvoval Robin výcvik pro profesionály ve vyjednávání a mediaci u jednoho z nejinspirativnějších mediátorů současnosti – Francoise Bogacze, zaměřený na využívání současných poznatků z neurověd v mediaci a oblasti ADR (Live Online Program for negotiation and ADR Professionals). Od roku 2012 je jedním ze dvou certifikovaných facilitátorů unikátní facilitativní metody LEGO ® SERIOUS PLAY ® Facilitative Method v prostoru Visegrádské čtyřky. (zdroj: https://www.mediace.cz/cs/r/brzobohaty)

 

Lenka Poláková

V USA certifikovaná mediátorka (ISCT), zapsaná mediátorka u MSp ČR, vedoucí Mediačního Centra Olomouc, výcvik v transformativní mediaci absolvovala u jejího zakladatele, Josephine P. Folgera.

Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor jednooborová psychologie. Je zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 1500 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále více než 11 let pracuje s rodinami v jejich rozpadu. Absolvovala Komplexní výcvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR, kde v roce 2010 úspěšně složila akreditační zkoušku a od roku 2011 je také členkou AMČR. V roce 2011 absolvovala mezinárodní výcvik pokročilých technik mediace, zaměřený na zvládnutí šesti různých mediačních modelů (Advanced mediation training: 6 ways in 7 days), vedený jedním z předních evropských mediátorů – dánským advokátem a mediátorem Hansem Boserupem. V roce 2012 byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation  – Brusel), pořádaného MiKK e.V, Child Focus, Katholieke Universiteit van Leuven a Dutch Centre for International Child Abduction. V tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators www.crossbordermediator.eu). Lenka je také absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace –  Josepha Folgera – v Miláně (The Transformative Approach to Mediation). O několik měsíců později úspěšně absolvovala tzv. Master Class – tedy pokročilý výcvik v transformativním přístupu k mediaci, opět u prof. Folgera, tentokrát v Římě. Od roku 2012 je jedním ze dvou certifikovaných facilitátorů unikátní facilitativní metody LEGO ® SERIOUS PLAY ® Facilitative Method v prostoru Visegrádské čtyřky. V roce 2015 získala mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT (Institute for The Study of Conflict Transformation). Společně s Joe Folgerem lektorovala výcvik pro advokáty v Miláne – The Premises of the Transformative Negotiation. Od roku 2012 realizuje supervize pro týmy i jednotlivce. Lenka realizuje výcviky v Transformativní mediaci a vyjednávání, komunikační techniky v ČR i v zahraničí.                                           (zdroj: https://www.mediace.cz/cs/r/polakova)

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril