Rovesnícka mediácia

Ľutujem, ale kapacita pre túto udalosť je naplnená. Pokiaľ vás zaujala, kontaktujte nás a my vám budeme posielať naše ponuky medzi prvými. Viac nájdete aj na FB.

„Školská a rovesnícka mediácia je nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí a stretnutia sú realizované prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností s pedagógmi a žiakmi na školách, vedené  lektormi z praxe. Nastavujú sa po individuálnej konzultácii s vedením konkrétnych základných a stredných škôl.

Rovesnícka mediácia je mediácia, kde rovesník (žiak) pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Najčastejšie využitie rovesníckej mediácie je v: slovných útokoch, šikanovaní, nevhodnom správaní, ohováraní, bitkách a pod.

Cieľ rovesníckej mediácie v prostredí školy

“Školská a rovesnícka mediácia”

Projekt školská a rovesnícka mediácia

PLAGÁT: Rovesnicka mediacia ponuka pre školy

 

info@aveprosperita.sk

+421 908 866 816

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril