Multidisciplinárne intervencie v rozvode III

Ľutujem, ale kapacita pre túto udalosť je naplnená. Pokiaľ vás zaujala, kontaktujte nás a my vám budeme posielať naše ponuky medzi prvými. Viac nájdete aj na FB.

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej práce s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej starostlivosti.

Cieľová skupina účastníkov:
Psychológovia, sociálni pracovníci, mediátori, advokáti a pedagógovia, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov.

Ciele workshopu

  • Psychodynamika rozvodových procesov
  • Tímová spolupráca v rozvodoch: modely tímovej spolupráce, koordinačná rola, utváranie multilaterálnych kontraktov
  • Reportovanie a písanie záznamov
  • Etika profesionálnej praxe
  • Kazuistiky, Programy a príklady dobrej praxe
  • Supervízia prípadov

Lektori: Mgr. Vladimír Hambálek a Mgr. Zuzana Zimová

Cena: 89€ (v cene je občerstvenie, lektori, prenájom miestností, potvrdenie o účasti)

Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Ubytovanie je možné rezervovať na t.č. 0905 811 097, priamo u pani Marty Sabadkovej
Učebno-výcvikového zariad. Herľany pár krokov od realizovania workshopu.

Stravovanie je možné priamo v zariadení. Pokiaľ potrebujete inú  stravu ako napr. vegetariánsku a pod. prosím uveďte svoje požiadavky do prihlášky.

Plagát na stiahnutie

Kontakt: PhDr. Denisa Morongová,
+421 908 866 816, info@aveprosperita.sk

 

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril