Leto pre pedagógov

Ľutujem, ale kapacita pre túto udalosť je naplnená. Pokiaľ vás zaujala, kontaktujte nás a my vám budeme posielať naše ponuky medzi prvými. Viac nájdete aj na FB.

Vzdeláme pedagogických a odborných zamestnancov už pár rokov a záleží nám na tom, aby stretnutia boli interaktívne, účastníci si odniesli čo naviac, malo to pre nich význam a bolo to udržateľné na školách, čo im môže pomôcť aj v budúcnosti. Vzdelávania približujeme cez príklady z praxe.
Reflektujeme na stretnutiach potreby každej školy a to čo by im môže pomôcť. Váš záujem konzultujeme s každou školou zvlášť vopred.
Preto vám predkladáme ponuku, s ktorou viete ako škola ďalej pracovať a v prípade potreby sa informovať.
Na nasledujúcich linkoch  si môžete pozrieť, ktoré  školy boli zapojené do projektu “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov” ale aj mimo neho.
„Školská a rovesnícka mediácia je nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí a sú realizované prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností s pedagógmi a žiakmi na školách, vedené dvoma lektormi z praxe. Nastavujú sa po individuálnej konzultácii s vedením konkrétnych základných a stredných škôl.

Mediácia v školskom prostredí predstavuje možnosť riešenia konfliktov cestou zmierovania. Stavia na budovaní zdravých vzťahov medzi učiteľmi a žiakom, učiteľom a rodičom, učiteľmi navzájom, riaditeľom a pedagogickým zborom, žiakmi navzájom.

 

 

V prípade, že máte otázky a letný čas by ste chceli využiť na vzdelávanie pedagógov neváhajte nás kontaktovať a radi s vami preberieme naše možnosti a váš smerovaný záujem a potreby.
info@aveprosperita.sk
+421 908 866 816

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril