Stretnutie “Týpkov” vo Zvolene :) 26.8.2021

Cieľom prvého stretnutia Týpkov vo Zvolene dňa 26.8.2021 bolo zoznámiť sa, povedať si niečo o vlastných očakávania,  s ktorými prišli, čo im môžeme ponúknuť na stretnutiach, vysloviť vlastné pravidlá, aby sa nám čo najlepšie spolupracovalo,

“spolupráca, rešpektovať sa, počúvať sa, …”

 pozorovali sme videá a následne o nich diskutovali, kúsok sa aj hýbali,  celý čas vyslovovali vlastný názor, učili sa navzájom sa počúvať.

“môj názor je … spolupráca, konflikt, pomoc druhým, láska, kamaráti, nenechať druhého v štichu, pomajú si, starší pomáhajú mladším”

Pracovali sme s príkladmi zo života, s čím sa stretávajú, ako na rôzne situácie reagujú a čo by im mohlo pomôcť pri kamarátoch ale aj v škole, vytvárali vlastné príhehy a navzájom ich zdieľali, prepájali a poznávali vlastné emócie.

Vzľadom na opatrenia s COVID sme sa stretli v menšom kruhu účastníkov (niektorí nám neprišli alebo boli chorí) ale aj napriek tomu sme 3hod strávili aktívne, diskutovali sme, vyjadrovali svoj názov, aktívne sa zapájali, hýbali sa.

Stretnutia by do budúcna na podnet Týpkov mali byť 1-2x do mesiaca piatky od 15hod do 18hod.

Myslím, že sme sa aj celkom dobre zasmiali a zabavili a už teraz sa tešíme na nasledujúce stretnutie. 

Využili sme rôzne pomôcky a videá, vlastné myšlienky a názory. Milo ma prekvapili keď si chceli vlastné myšlienky zapísať. 🙂

Skupina bola aktívna, za čo im ako lektor Ďakujem 🙂

Zároveň vo Zvolene hľadáme nový priestor, kde by sme mali viac priestoru na zážitkové aktivity. Takže ak máte tip, dajte nám vedieť. 🙂

Denisa Morongová

 

Podobné články

2% z dane

Darujte 2% z dane a vďaka vám sa môžu mladí od 13 do 18 rokov stretávať. Na stretnutiach ich vedieme ako zvládať konflikty, ako si

Stretnutie v Herľanoch 9-10.9.2021

Workshop Multidisciplinárne intervencie v rozvode v Herľanoch Opäť sme sa stretli s odborníkmi z rôznych oblastí ako sú mediátori, sociálne pracovníčky z UPSVaR, psychologičky, poradcovia,

EBOOK: “Zdravé prostredie na školách”

V mesiaci November 2020 sme zrealizovali 8 webinárov pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl z čoho vznikol aj tento  Ebook “Zdravé prostredie na školách”. Ebook

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril