Pozvánka – Zdravé prostredie na školách

Ave ProsperitA s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu organizuje Online školenie určené pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl na Slovensku.

Ako: Online cez aplikáciu ZOOM, dve hodiny rozdelené do dvoch častí s lektormi

Termíny: môžete si vybrať z ôsmych termínov, ktorý vám najviac vyhovuje. Počet účastníkov na jedno stretnutie je limitovaný.

  • 11.2020 od 10hod do 12hod
  • 11.2020 od 13hod do 15hod
  • 11.2020 od 13hod do 15hod
  • 11.2020 od 13hod do 15hod
  • 11.2020 od 13hod do 15hod
  • 11.2020 od 10hod do 12hod
  • 11.2020 od 10hod do 12hod
  • 11.2020 od 10hod do 12hod

Čas: dve vyučovacie hodiny vrátane diskusie a zodpovedanie otázok

Seminár je zdarma, ale prihláška je záväzná.

Prihlásiť sa môžete tu: https://forms.gle/ZcvvGHktA9fr8JBN8

Viac informácii: https://aveprosperita.sk/wp-content/uploads/2020/10/Pozvanka-na-seminar-Zdrave-prostredie-a-skolach.pdf

Kontaktná osoba: Denisa Morongová +421 908 866 816, v prípade, že sa nemôžete zúčastniť a prihlášku ste už poslali, kontaktujte nás prosím.

1 časť online stretnutia :

Prevencia na školách. Čo môžu školy, zamestnanci a žiaci  v rámci prevencie urobiť pre seba, ale aj ostatných. Aký program sa im ponúka/aké majú možnosti? Ako si môžu navzájom pomôcť rovesníci (žiaci). Dať im priestor v podpore individuality dieťaťa a jeho osobnostného vývinu, jeho kvality života s víziou do budúcnosti.  Ako ho viesť  a dať mu priestor k osobnej zodpovednosti, podporiť jeho duševné vlastné  zdravie, ale aj zdravie jeho vrstovníkov. Bezpečie na školách je pre deti dôležité.

2 časť online stretnutia z právneho hľadiska: Drogová prevencia na školách

Drogovú prevenciu môžeme definovať ako aktivitu, činnosť, ktorá sa uplatňuje v snahe predchádzať negatívnym následkom spojeným s užívaním drog, pričom sem patrí nielen poškodzovanie zdravia, ale aj právne, sociálne či iné následky pre užívateľa drog a jeho okolie. Cieľom týchto aktivít môže byť tak prevencia prvého užitia drog, prevencia užívania drog a drogovej závislosti, a taktiež redukcia problémov užívateľa drog v jeho sociálnom prostredí, pričom sa tieto aktivity môžu zamerať aj na predchádzanie toho, že sa užívateľ drog dostane do problému so zákonom. Úpravu problematiky užívania, prechovávania drog, toxikománie ako takej upravuje Trestný zákon v  Prvej hlave, Tretí diel, ktorého obsahom sú trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie. V rámci školskej drogovej prevencie by malo byť jedným z hlavným cieľov vysvetliť žiakom aké možné právne následky sú spojené s užívaním drog, a to nie len v rámci Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí, pričom sa samozrejme nesmie zabúdať na sociálne či kultúrne aspekty užívania drog.

Zo školenia účastníkom bude zaslaný materiál formou ebook.

Lektori:

PhDr. Denisa Morongová – špecializuje sa na školskú a rovesnícku mediáciu a rodinnú mediáciu, realizuje sociálnopsychologické stretnutia.

JUDr. Ivana Gerdová – mediátor, rodinný mediátor, právnik

Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková –  špecializuje sa na školskú a rovesnícku mediáciu a rodinnú mediáciu
alebo
doc. Ing. PhDr. Lýdia Lešková, PhD.

Podobné články

2% z dane za rok 2022

Darujte 2% z dane Ďakujeme ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% Evidenčné číslo NCR po: 12749/2022 Názov: Ave ProsperitA IČO:51068281 Právna forma: Občianske združenie Ulica: J.Jesenského 284/32 Mesto: Zvolen PSČ: 96001

2% z dane

Darujte 2% z dane a vďaka vám sa môžu mladí od 13 do 18 rokov stretávať. Na stretnutiach ich vedieme ako zvládať konflikty, ako si

Stretnutie v Herľanoch 9-10.9.2021

Workshop Multidisciplinárne intervencie v rozvode v Herľanoch Opäť sme sa stretli s odborníkmi z rôznych oblastí ako sú mediátori, sociálne pracovníčky z UPSVaR, psychologičky, poradcovia,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril