Supervízia

Každý účastník vo výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré mu v profesijnom živote majú pomôcť.

Vedúci pracovníci si supervíziu pre svoj tím môžu objednať.

Je určená pre každého, kto pracuje v pomáhajúcich profesiách. Predstavuje kvalifikovaný dohľad, zameraný na kvalitu činnosti pracovníkov.

Plní tri základné funkcie, a to: PODPORNÚ, RIADIACU a VZDELÁVACIU.

Supervíziu vykonáva supervízorka, ktorá je nie v nej len teoretik, ale aj praktik. V danej oblasti má už viacročnú prax  v sociálnych službách, ale aj ako pedagóg na vysokej škole, kde daný predmet prednáša. Uvedomujeme si, že supervíziu potrebujú okrem sociálnych služieb aj iné pracovné oblasti, aj napriek tomu, že zo zákona zahrňuje len túto oblasť.

Supervíziu ponúkame organizáciám z rôznych pracovných oblastí. 

S jej pomocou môžu jednotlivci, ale aj skupiny: