Sebapoznanie

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.

Sebapoznanie je schopnosť porozumieť svojím myšlienkam, pocitom, emóciám. Cez sebapoznanie odhalíte svoj vnútorný potenciál, identifikujete a postupne začnete odstraňovať problémy i blokády, ktorých dôvody často pramenia z minulosti a zároveň môžete odkrývať odpoveď na otázku: kto som?

Rozvíjaním sebapoznávania objavíte a spoznáte  svoju osobnosť, a tak získate voči sebe pochopenie. Tieto kroky Vás môžu viesť k získaniu sebaúcty, sebalásky a k celkovej vnútornej rovnováhe.

Cez pochopenie vlastného vnímania a poznávania, sa odkrývajú veci, ktorým sa nerozumelo a vznikajú tak nové možnosti lepšieho života pre seba ale aj svojich blízkych a svojho okolia.

Cieľ sociálnopsychologického výcviku