Posunkový jazyk

Nepočujúci a nedoslýchaví predstavujú dôležitú časť populácie nie len na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách. Hoci oficiálne štatistiky týkajúce sa ich presného počtu nie sú dostupné, títo ľudia sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti.

Komunikujú prostredníctvom posunkového jazyka, ktorý nám všetkým ponúka možnosť lepšie sa navzájom pochopiť. Znalosťou posunkového jazyka si dávame navzájom šancu porozumieť si. 🙂

V súčasnosti máte skvelú príležitosť naučiť sa posunkový jazyk pohodlne z domova, kancelárie či ľubovoľného iného miesta s dobrým internetovým pripojením, a to prostredníctvom online aplikácie ZOOM.

Naša ponuka kurzov posunkového jazyka sa zameriava na kvalitu, čo potvrdzujú aj naši spokojní účastníci. Dbáme na dôkladné pochopenie KONFIGURÁCIE, UMIESTNENIA a TVARU POSUNKOV, čo je kľúčové pre efektívnu komunikáciu.

Náš online kurz posunkového jazyka je navrhnutý tak, aby bol nielen informatívny, ale aj kreatívny a plný zážitkov.

Zvlášť dôležité je, že sa u nás môžu vzdelávať aj rodičia a rodinní príslušníci detí, ktoré sa narodili s poškodeným sluchom. Tento prístup zabezpečuje, že tieto deti majú doma podporu a porozumenie, ktoré potrebujú.

 

Po úspešnom dokončení kurzu každý účastník získa nielen teoretické znalosti a praktické zručnosti, ale na žiadosť aj certifikát potvrdzujúci jeho úspešné absolvovanie.

ONLINE KURZ POSUNKOVÉHO JAZYKA CEZ ZOOM

Začiatkom roka 2020, s nástupom pandémie COVID-19, sme rozbehli online kurzy posunkového jazyka prostredníctvom aplikácie ZOOM. Do tohto obdobia sme ponúkali 2,5-dňové prezenčné kurzy. Avšak online formát pritiahol podstatne väčší počet záujemcov, ktorí sa predtým nemohli zúčastniť osobne.

Naše kurzy posunkového jazyka sú plné inovácií, zaujímavostí a predovšetkým sú zážitkové.

Vo svete je trendom učiť sa cudzie jazyky, ktoré nám otvárajú dvere pri cestovaní, v pracovnom prostredí či na dovolenke. My však ideme proti prúdu a podporujeme učenie sa posunkového jazyka. Je to nielen preto, aby sme mohli komunikovať s tými, ktorí sú tichou súčasťou našej spoločnosti, ale aj preto, že nám to prináša radosť 🙂

Naše kurzy sú pre široké spektrum odborníkov z rôznych oblastí. Zúčastňujú sa ich psychológovia, mediátori, špeciálni pedagógovia, rodičia nepočujúcich detí, ich rodinní príslušníci, úradníci, lekári, lekárnici, odborní zamestnanci, tlmočníci, IT špecialisti a ďalšie profesie. Všetkých ich spája záujem o posunkový jazyk a túžba vzdelávať sa v tejto oblasti.

Náš online kurz posunkového jazyka ponúka fantastickú príležitosť naučiť sa nové zručnosti z pohodlia vášho domova, alebo z akéhokoľvek miesta na svete, kde máte prístup k stabilnému internetovému pripojeniu. S radosťou konštatujeme, že sa k nám na učenie pripájajú aj Slováci žijúci v rôznych kútoch sveta.

Ako to funguje pred začiatkom kurzu?

– Prosíme vás, vyplňte si záväznú online prihlášku.

– Na jej základe vám následne vystavíme faktúru.

– Po jej uhradení vám zašleme prihlasovací odkaz spolu s podrobnými informáciami o prvej hodine a tiež o ďalších lekciách.

– Lekcie sa budú konať pravidelne v určený deň a čas, raz týždenne, podľa vášho výberu pri prihlásení.

Čo môžu účastníci na kurze očakávať

Nepočujúci ľudia čelia každodenným výzvam pri návšteve bežných miest ako pošty, lekárskej ambulancie, pohotovosti, polície, obchodov, úradov, plavárni, servisných stredísk, rôznych služieb alebo keď sa stanú svedkami nehody. Už ste niekedy zažili situáciu, kedy ste sa museli dorozumieť s človekom hovoriacim iným jazykom? Ako ste sa v tej chvíli cítili? Teraz si predstavte, aké by to bolo, ak by ste dokázali porozumieť niekomu, kto je nepočujúci. Aký význam by to pre vás malo?

Je nesprávne predpokladať, že nepočujúci ľudia si môžu jednoducho vypomôcť písaným slovom. Nie každý má túto možnosť a navyše, mať stále k dispozícii tlmočníka nie je vždy realizovateľné.

Posunkový jazyk, hoci nemá takú rozsiahlu slovnú zásobu ako slovenský jazyk, je svojou jednoduchosťou a schopnosťou neustáleho rozširovania fascinujúci.

Je dôležité si uvedomiť, že posunkový jazyk sa líši v každej krajine. Učenie sa posunkového jazyka na Slovensku vám umožní komunikovať predovšetkým tu. Existujú však medzinárodné posunky, ktoré tvoria približne 30% jazyka a umožnia základnú komunikáciu medzi nepočujúcimi z rôznych krajín, a to aj počas ciest za hranice.

Rozšírenie našich znalostí a schopností v oblasti posunkového jazyka môže výrazne prispieť k lepšiemu porozumeniu a integrácii nepočujúcich v našej spoločnosti.

Prstová abeceda

Lektor

Mgr. Róbert Šarina

Róbert Šarina sa narodil 1984 v Spišskej Novej Vsi, jeho otec a babka boli nepočujúci, mamka tlmočníčka posunkového jazyka. Má mladšieho brata taktiež nepočujúceho. Vyštudoval špeciálnu pedagogiku a slovenský jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas Vysokej školy sa venoval tlmočeniu posunkového jazyka a organizoval kurzy pre ľudí, ktorí chceli spoznať posunkový jazyk a komunitu nepočujúcich. Spolupracoval s nadáciou Pontis a neskôr s o.z. Ave ProsperitA. Jeho školenia absolvovalo Viac než 3000 ľudí. Má viac ako 15 ročnú prax v lektorovaní a tlmočení.

S Robom spolupracujeme už niekoľko rokov a na našej spolupráci sa nám páči, že vieme vyskúšať niečo nové, prínosné pre účastníkov kurzov. Ako lektor pristupuje ľudsky, s humorom a rád sa podelí o vlastné skúsenosti, ktoré účastníkom dávajú širší obraz o nepočujúcich. Veď napokon posunkuje celý život, prichádza s nepočujúcimi do kontaktu, spolupracuje s nimi, má medzi nimi priateľov.

Viac o sebe Robo porozpráva na prvej hodine, na ktorej sa účastníkom predstaví. 

Lektor

Mgr. Eva Vaňová

Eva Vaňová sa narodila v roku 1974 v Martine, jej otec je nepočujúci. Vyštudovala pedagogiku sluchovo postihnutých a slovenský jazyk na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Počas štúdií pracovala ako televízna redaktorka a tlmočníčka posunkového jazyka v spravodajstve RTVS. V rokoch 2012 – 2016 bola súčasťou tímu špeciálnych pedagógov nadácie Pontis v programe „Mobilný pedagóg“. 

V súčasnosti pracuje ako učiteľka na ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím a na SOŠ pedagogickej v Lučenci. Posunkový jazyk je jej druhým „materinským jazykom“ aj dnes, pretože má nepočujúceho manžela i dcérku. Je certifikovaný tlmočník posunkového jazyka a profesionálne sa venuje aj tlmočeniu.

Naša účastníčka Ivka hneď po prvej hodine posunkového jazyka vedela naučiť svoje dieťa básničku “Spadla hruška” 🙂 Ivka je zároveň veľmi dobrá mediátorka v Košiciach.

Marián je účastníkom kurzu a rozhodol sa niečo o sebe povedať. 🙂 Videli ste?
Rozumeli ste mu? 🙂

Variant 1

107
  • 1x týždenne v skupine
  • Spolu 3 mesiace
  • 12 hodín
Obľúbený

Pre firmy

Dopyt
  • 1x týždenne alebo dohodou v skupine
  • Spolu 3 mesiace
  • 12x 1,5 hodín

Variant 3

197
  • Individuálne hodiny s lektorom
  • Hodiny a dĺžka ako vám vyhovuje
  • 12 hodín

Naši odvážni účastníci kurzu posunkového jazyka nám niečo v posunkovom jazyku povedali.

Naučiť sa posunkový jazyk môže len ten, kto chce. 🙂 a oni chcú a napredujú. :))

Terka

Agi

Marián

Janka

Henrieta

Janka

Čo ste povedali o našom kurze?

Medzinárodné posunky

Zahraničná posunková reč s maskou na tvári

Dovolíme si vám na našej stránke dať do pozornosti aplikácie, ktoré vám môžu pomôcť a podporiť komunikáciu s deťmi.  🙂 Aplikácie nie sú z našej dielne ale nájdete ich zadarmo na https://play.google.com/ a ich aplikácia je veľmi jednoduchá aj do mobilu. 🙂

Ak viete o aplikácii, ktorá pomáha pri komunikácii s nepočujúcimi deťmi alebo s deťaťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, dajte nám vedieť. 🙂 

Posunkuj HRAvo

Cieľom mobilnej aplikácie „Posunkuj HRAvo“ je uľahčiť rodičom detí s poruchou sluchu komunikáciu s ich deťmi vo veku od narodenia do 6 rokov. Veríme však, že aplikáciu využijú nielen rodičia, ale aj starí rodičia, študenti, odborníci a širšia verejnosť – jednoducho ktokoľvek, kto sa chce lepšie dorozumieť s deťmi alebo s dospelými s poruchou sluchu. Vydavateľom je Infosluch.sk

Posunkuj HRAvo - Vety

Cieľom mobilnej aplikácie "Posunkuj HRAvo - Vety" je precvičovanie slovnej zásovy z aplikácie "Posunkuj HRAvo". Ak deti nemajú surdopéda ani dospelého nepočujúcho na blízku s ktorými by si vety precvičovali, aplikácia so 400 vetami bude pre nich a ich nich veľkým prínosom. Vydavateľom je Infosluch.sk

Posunkuj HRAvo - Pexeso

Hravé pexeso na mobile (tablete) jednoduchým a intuitívnym spôsobom učí základnú slovnú zásobu v posunkoch na základe obrázkov. Pexeso slúži aj počujúcim súrodencom, ktorí čítať ešte nevedia alebo akýmkoľvek iným deťom, ktoré sa posunky chcú naučiť. Vydavateľom je Infosluch.sk

Slovník posunkov - téma hračky

Video slovník slovenského posunkového jazyka pre rodičov detí s poruchou sluchu.

Noise Moderator

Zábavný a intuitívny spôsob riadenia úrovne hluku okolo vás! Môžete poznať hladinu hluku v decibeloch, ktorú reprezentujú aj vtipné semafory.

V nasledujúcej tabuľke postupne budete nachádzať ľudí, ktorí nie len radi posunkujú ale sú pripravení aj pomôcť. Držíme im palce a veľmi sa tešíme, že to čo sa naučili u nás chcú v praxi zúročiť a rozširovať praxou svoje schopnosti.

Meno Oblasť pôsobenia Povolanie Telefón E-mail Status
Marián Zimmerman Gelnica Psychológ +421 918 592 422 zimmermanncpap@gmail.com Aktuálne pomaly rozbieham individuálne základy PJ pre rómske deti v MŠ. Ale je to zatiaľ iba na začiatku...
Silvia Ružičková Šamorín, BA okolie +421 905 740 749 silviahud@gmail.com Hľadajúca nepočujúce, nedoslýchavé rodiny na výpomoc (napr.) s deťmi a pod. Zároveň sa mám záujem stále učiť/trénovať posunkovanie.
Henrieta Nízka PO a TV +421 908 666 643 henrieta.nizka24@gmail.com S nepočujúcimi sa stretne a aj "pokecá".
Jana Urbanová Michalovce Terénny sociálny pracovník na UPSVaR - oddelenie peňažných príspevkov Kontakt na vyžiadanie. E-mail a tel. kontakt na vyžiadanie.
Jana Ruščáková Kecerovce (okres Košice-okolie), Červenica (okres Prešov) špeciálny pedagóg, (príp. bežné sociálne záležitosti napr. v marginalizovanej rómskej komunite) +421 911 934 293 jana.ruscakova@outlook.com
Zuzana Kuncová Mlynská 26, Košice Psychológ - hlavne psychologická diagnostika: Práca s deťmi ale v prípade nutnosti aj dospelý +421 911 054 524 kuncova.psych@gmail.com
Mgr. Zuzana Nagyová Košice, Košice-okolie špeciálny pedagóg +421 951 499 383 zujan@centrum.sk Ponúkam špeciálno-pedagogickú podporu osobám so sluchovým postihnutím bez ohľadu na vek / bábätká, deti, dospelí/ v oblastiach: surdopedická intervencia rečová a sluchová výchova bazálna stimulácia posunkový jazyk Pracujem v tíme ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Rovníková 11, Košice, aj ako mobilný pedagóg. Mám záujem naďalej sa vzdelávať v posunkovom jazyku, ktorý je jednoducho krásny ako aj v ďalších oblastiach pomoci osobám so sluchovým postihnutím.
Mgr. Miroslava Tomášková, PhD. Bratislava výskumný pracovník, odborný terapeut-špeciálny pedagóg kontakt telefonický - na vyžiadanie miroslava.tomaskova@rozvojdietata.sk výskumný pracovník na Katedre špeciálnej pedagogiky UK, odborný terapeut-špeciálny pedagóg v Rozvoji Dieťaťa
Mgr. Pavlína Sóradová Prievidza a okolie Špeciálna pedagogička v Centre poradenstva prevencie Na vyžiadanie p.n.szorad@gmail.com Mám záujem zlepšiť sa v posunkovom jazyku.