Posunkový jazyk

Nepočujúcich je pomerná časť obyvateľstva na Slovensku ale aj v iných krajinách.
Oficiálne štatistiky sa nevedú, čo neznamená, že medzi nami nepočujúci nie sú. Sú súčasťou našej spoločnosti.

Pre lepší prehľad, sme pre vás zriadili nový web, na ktorom sa dozviete viac informácii o online kurzoch posunkového jazyka, ktorý organizujeme

Na tejto stránke si môže pozrieť aj posunky, ktoré si na rôznych predmetoch môžete kúpiť a urobiť sebe, alebo svojim blízkym radosť v podobe darčeka. Nájdete u nás  aj samotnú jednoručnú prstovú abecedu.

Stáva sa, že detičky sa rodia s poškodeným sluchom,  preto sa u nás vzdelávajú aj rodičia a rodinní príslušníci takýchto detičiek.  

Každý účastník kurzu po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností na vyžiadanie osvedčenie.

Jednoručná prstová abeceda

POSUNKOVÝ JAZYK AJ CEZ ZOOM

S online kurzami posunkového jazyka prostredníctvom aplikácie ZOOM sme začali začiatkom roku 2020, s nástupom pandémie. Dovtedy sme realizovali 2,5 dňové kurzy prezenčne. Online kurzy ale zaujali oveľa viac ľudí, ktorí sa dovtedy nemohli zúčastniť a prísť na prezenčný kurz.  

Je trendom učiť sa cudzie jazyky, ktoré využijeme  pri pobyte v zahraničí, v práci,  na dovolenke. U nás je trendom učiť sa posunkový jazyk, aby sme sa dorozumeli s ľuďmi, ktorí v našej krajine tiež žijú a sú jej súčasťou ale aj preto, lebo nás to baví 🙂 . 

U nás sa učia posunkový jazyk  psychológovia, mediátori, špeciálni pedagógovia, rodičia nepočujúcich detí ale aj ich rodinní príslušníci, úradníci, lekári, lekárnici, odborní zamestnanci, tlmočníci a rôzne iné profesie, ktorých to zaujíma a majú záujem sa posunkový jazyk naučiť. 

Účastníci od nás dostávajú  videá na opakovanie lekcií, pracovné listy, konzultácie na hodinách, majú možnosť sa prihlásiť na špeciálne hodiny a konverzačné hodiny, majú vytvorenú špeciálnu skupinu, na ktoré sa navzájom inšpirujú a komunikujú medzi sebou aj keď nie sú v kurze v rovnakej skupine. Stále niečo pekné a nové pre nich vymýšľame.

Nepočujúci tiež potrebujú navštíviť poštu, lekára, pohotovosť, políciu, obchod, úrady,  plaváreň,  servis, alebo môžu byť svedkom nehody a pod. Zažili ste niekedy ten pocit, že ste sa dohovorili s človekom, ktorý hovoril iným jazykom? Aký to bol pocit? Aký by mal pocit nepočujúci keby ste mu rozumeli? Čo by to znamenalo pre vás? 🙂 Je mylný predpoklad myslieť si, že keď nepočujú, vedia si to napísať, či prečítať. Túto schopnosť nemá každý nepočujúci a mať pri sebe pri každom úkone tlmočníka nemusí byť vždy možné.

Slovná zásoba posunkového jazyka nie je tak bohatá ako Slovenský jazyk, avšak jej jednoduchosť je obdivuhodná a jej rozsah sa stále rozširuje. 

Posunkový jazyk je iný pre každú krajinu. Preto ak sa ho naučíte na Slovensku, dorozumiete sa ním len tu. Sú však posunky, ktoré sú cezhraničné/medzinárodné a je ich cca 30%. S nimi sa v základe aj mimo Slovenska nepočujúci, ktorí radi cestujú s nepočujúcim inej krajiny dorozumejú.

Naučiť sa Posunkový jazyk je pre každého, kto má záujem vedieť ho. Organizujeme ho v spolupráci s lektorom, ktorý má v danej oblasti nie len celoživotné skúsenosti ale aj viac ako 15 ročnú prax v jeho lektorovaní a tlmočení. 

 

Cez niekoľko linkov si môžete od lektora niečo aj vypočuť 🙂 :

1) Nepočujúca väčšina: https://www.youtube.com/watch?v=Rl0RtvfyHxk&t=89s

2) Trochu inak s Adelou Banášovou: Pavel a Róber Šarina/podnikatelia s rýchlym občerstvením:  https://www.youtube.com/watch?v=ziCPD89JIM4

3) Róbert Šarina: Nepočujúci s veľkým N:  https://www.tedxbratislava.sk/video/robert-sarina-nepocujuci-s-velkym-n/

4) Ako to robia úspešní Róbert Šarina (zostrih):  https://www.youtube.com/watch?v=zXjM7KWJAnU

5) Trošku úsmevné 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=Oqj-d2GC25I