Posunkový jazyk

Nepočujúcich je pomerná časť obyvateľstva na Slovensku ale aj v iných krajinách.
Oficiálne štatistiky sa síce nevedú, ale nepočujúci a nedoslýchaví tu s nami žijú a my s nimi.  Sú súčasťou spoločnosti, v ktorej žijeme. Ich dorozumievacím jazykom je posunkový jazyk. Znalosťou posunkového jazyka si dávame navzájom šancu porozumieť si. 🙂

Z pohodlia domova, kancelárie alebo iného pre vás vhodného miesta s dobrým pripojením na internet sa dokážete cez aplikáciu ZOOM učiť s nami posunkový jazyk

Dbáme na kvalitné vzdelávanie, čo vedia aj naši účastníci kurzov a preto vieme, že KONFIGURÁCIA, UMIESTNENENIE a TVAR POSUNKOV, je veľmi dôležité pri samotnom komunikovaní v posunkovom jazyku.

ONLINE kurz posunkového jazyka je u nás zaujímavý, vynaliezavý a hlavne zážitkový.

Stáva sa, že detičky sa rodia s poškodeným sluchom,  preto sa u nás vzdelávajú aj rodičia a rodinní príslušníci takýchto detičiek.  

Každý účastník kurzu po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností na vyžiadanie osvedčenie.

ONLINE KURZ POSUNKOVÉHO JAZYKA CEZ ZOOM

S online kurzami posunkového jazyka prostredníctvom aplikácie ZOOM sme začali začiatkom roku 2020, s nástupom pandémie COVID 19. Dovtedy sme realizovali 2,5 dňové kurzy prezenčne. Online kurzy ale zaujali oveľa viac ľudí, ktorí sa dovtedy nemohli zúčastniť a prísť na prezenčný kurz. ONLINE Kurz posunkového jazyka u nás je zaujímavý, vynaliezavý a hlavne zážitkový. Je trendom učiť sa cudzie jazyky, ktoré využijeme  pri pobyte v zahraničí, v práci,  na dovolenke. U nás je trendom učiť sa posunkový jazyk, aby sme sa dorozumeli s ľuďmi, ktorí v našej krajine tiež žijú a sú jej súčasťou ale aj preto, lebo nás to baví 🙂 Na našich kurzoch sa stretáva široké spektrum odborníkov z rôznych oblastí ako  psychológovia, mediátori, špeciálni pedagógovia, rodičia nepočujúcich detí ale aj ich rodinní príslušníci, úradníci, lekári, lekárnici, odborní zamestnanci, tlmočníci, IT,  a rôzne iné profesie, ktorých posunkový jazyk zaujíma a majú záujem sa v ňom vzdelávať.

ONLINE kurz POSUNKOVÉHO JAZYKA má tú výhodu, že sa môžete pripojiť z ktoréhokoľvek miesta kde je dobrý internetový signál a učiť sa s nami. Nebudeme tajiť, že sa u nás vzdelávajú aj Slováci zo zahraničia. 🙂 

Ako to funguje pred začiatkom kurzu?

– pošlete si záväznú online prihlášku,

–  na základe nej vám vystavíme faktúru,

– po jej uhradení, dostanete prihlasovací link a bližšie informácie ku prvej ako aj ďalším hodinám,

– hodiny prebiehajú vždy rovnaký deň, rovnakú hodinu, raz do týždňa ako ste sa prihlásili.

Čo môžu účastníci na kurze očakávať

Nepočujúci potrebujú navštíviť poštu, lekára, pohotovosť, políciu, obchod, úrady,  plaváreň,  servis, alebo môžu byť svedkom nehody a pod. Zažili ste niekedy ten pocit, že ste sa dohovorili s človekom, ktorý hovoril iným jazykom? Aký to bol pocit? Aký by mal pocit nepočujúci keby ste mu rozumeli? Čo by to znamenalo pre vás? 🙂 Je mylný predpoklad myslieť si, že keď nepočujú, vedia si to napísať, či prečítať. Túto schopnosť nemá každý nepočujúci a mať pri sebe pri každom úkone tlmočníka nemusí byť vždy možné.

Slovná zásoba posunkového jazyka nie je tak bohatá ako Slovenský jazyk, avšak jeho jednoduchosť je obdivuhodný a  rozsah sa stále rozširuje. 

Posunkový jazyk je iný pre každú krajinu. Preto ak sa ho naučíte na Slovensku, dorozumiete sa ním len tu. Sú však posunky, ktoré sú cezhraničné/medzinárodné a je ich cca 30%. S nimi sa v základe aj mimo Slovenska nepočujúci, ktorí radi cestujú s nepočujúcim inej krajiny dorozumejú.

Prstová abeceda

Lektor

Mgr. Róbert Šarina

Róbert Šarina sa narodil 1984 v Spišskej Novej Vsi, jeho otec a babka boli nepočujúci, mamka tlmočníčka posunkového jazyka. Má mladšieho brata taktiež nepočujúceho. Vyštudoval špeciálnu pedagogiku a slovenský jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas Vysokej školy sa venoval tlmočeniu posunkového jazyka a organizoval kurzy pre ľudí, ktorí chceli spoznať posunkový jazyk a komunitu nepočujúcich. Spolupracoval s nadáciou Pontis a neskôr s o.z. Ave ProsperitA. Jeho školenia absolvovalo Viac než 3000 ľudí. Má viac ako 15 ročnú prax v lektorovaní a tlmočení.

S Robom spolupracujeme už niekoľko rokov a na našej spolupráci sa nám páči, že vieme vyskúšať niečo nové, prínosné pre účastníkov kurzov. Ako lektor pristupuje ľudsky, s humorom a rád sa podelí o vlastné skúsenosti, ktoré účastníkom dávajú širší obraz o nepočujúcich. Veď napokon posunkuje celý život, prichádza s nepočujúcimi do kontaktu, spolupracuje s nimi, má medzi nimi priateľov.

Viac o sebe Robo porozpráva na prvej hodine, na ktorej sa účastníkom predstaví. 

Lektor

Mgr. Eva Vaňová

Eva Vaňová sa narodila v roku 1974 v Martine, jej otec je nepočujúci. Vyštudovala pedagogiku sluchovo postihnutých a slovenský jazyk na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Počas štúdií pracovala ako televízna redaktorka a tlmočníčka posunkového jazyka v spravodajstve RTVS. V rokoch 2012 – 2016 bola súčasťou tímu špeciálnych pedagógov nadácie Pontis v programe „Mobilný pedagóg“. 

V súčasnosti pracuje ako učiteľka na ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím a na SOŠ pedagogickej v Lučenci. Posunkový jazyk je jej druhým „materinským jazykom“ aj dnes, pretože má nepočujúceho manžela i dcérku. Je certifikovaný tlmočník posunkového jazyka a profesionálne sa venuje aj tlmočeniu.

Naša účastníčka Ivka hneď po prvej hodine posunkového jazyka vedela naučiť svoje dieťa básničku “Spadla hruška” 🙂 Ivka je zároveň veľmi dobrá mediátorka v Košiciach.

Marián je účastníkom kurzu a rozhodol sa niečo o sebe povedať. 🙂 Videli ste?
Rozumeli ste mu? 🙂

Variant 1

107
  • 1x týždenne v skupine
  • Spolu 3 mesiace
  • 12 hodín
Obľúbený

Variant 2

107
  • 2x týždenne v skupine
  • Spolu 1,5 mesiace
  • 12 hodín

Variant 3

197
  • Individuálne hodiny s lektorom
  • Hodiny a dĺžka ako vám vyhovuje
  • 12 hodín

Naši odvážni účastníci kurzu posunkového jazyka nám niečo v posunkovom jazyku povedali.

Naučiť sa posunkový jazyk môže len ten, kto chce. 🙂 a oni chcú a napredujú. :))

Terka

Agi

Marián

Janka

Henrieta

Janka

Čo ste povedali o našom kurze?

Medzinárodné posunky

Zahraničná posunková reč s maskou na tvári

Dovolíme si vám na našej stránke dať do pozornosti aplikácie, ktoré vám môžu pomôcť a podporiť komunikáciu s deťmi.  🙂 Aplikácie nie sú z našej dielne ale nájdete ich zadarmo na https://play.google.com/ a ich aplikácia je veľmi jednoduchá aj do mobilu. 🙂

Ak viete o aplikácii, ktorá pomáha pri komunikácii s nepočujúcimi deťmi alebo s deťaťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, dajte nám vedieť. 🙂 

Posunkuj HRAvo

Cieľom mobilnej aplikácie „Posunkuj HRAvo“ je uľahčiť rodičom detí s poruchou sluchu komunikáciu s ich deťmi vo veku od narodenia do 6 rokov. Veríme však, že aplikáciu využijú nielen rodičia, ale aj starí rodičia, študenti, odborníci a širšia verejnosť – jednoducho ktokoľvek, kto sa chce lepšie dorozumieť s deťmi alebo s dospelými s poruchou sluchu. Vydavateľom je Infosluch.sk

Posunkuj HRAvo - Vety

Cieľom mobilnej aplikácie "Posunkuj HRAvo - Vety" je precvičovanie slovnej zásovy z aplikácie "Posunkuj HRAvo". Ak deti nemajú surdopéda ani dospelého nepočujúcho na blízku s ktorými by si vety precvičovali, aplikácia so 400 vetami bude pre nich a ich nich veľkým prínosom. Vydavateľom je Infosluch.sk

Posunkuj HRAvo - Pexeso

Hravé pexeso na mobile (tablete) jednoduchým a intuitívnym spôsobom učí základnú slovnú zásobu v posunkoch na základe obrázkov. Pexeso slúži aj počujúcim súrodencom, ktorí čítať ešte nevedia alebo akýmkoľvek iným deťom, ktoré sa posunky chcú naučiť. Vydavateľom je Infosluch.sk

Slovník posunkov - téma hračky

Video slovník slovenského posunkového jazyka pre rodičov detí s poruchou sluchu.

Noise Moderator

Zábavný a intuitívny spôsob riadenia úrovne hluku okolo vás! Môžete poznať hladinu hluku v decibeloch, ktorú reprezentujú aj vtipné semafory.

V nasledujúcej tabuľke postupne budete nachádzať ľudí, ktorí nie len radi posunkujú ale sú pripravení aj pomôcť. Držíme im palce a veľmi sa tešíme, že to čo sa naučili u nás chcú v praxi zúročiť a rozširovať praxou svoje schopnosti.

Meno Oblasť pôsobenia Povolanie Telefón E-mail Status
Marián Zimmerman Gelnica Psychológ +421 918 592 422 zimmermanncpap@gmail.com Aktuálne pomaly rozbieham individuálne základy PJ pre rómske deti v MŠ. Ale je to zatiaľ iba na začiatku...
Silvia Ružičková Šamorín, BA okolie +421 905 740 749 silviahud@gmail.com Hľadajúca nepočujúce, nedoslýchavé rodiny na výpomoc (napr.) s deťmi a pod. Zároveň sa mám záujem stále učiť/trénovať posunkovanie.
Henrieta Nízka PO a TV +421 908 666 643 henrieta.nizka24@gmail.com S nepočujúcimi sa stretne a aj "pokecá".
Jana Urbanová Michalovce Terénny sociálny pracovník na UPSVaR - oddelenie peňažných príspevkov Kontakt na vyžiadanie. E-mail a tel. kontakt na vyžiadanie.
Jana Ruščáková Kecerovce (okres Košice-okolie), Červenica (okres Prešov) špeciálny pedagóg, (príp. bežné sociálne záležitosti napr. v marginalizovanej rómskej komunite) +421 911 934 293 jana.ruscakova@outlook.com
Zuzana Kuncová Mlynská 26, Košice Psychológ - hlavne psychologická diagnostika: Práca s deťmi ale v prípade nutnosti aj dospelý +421 911 054 524 kuncova.psych@gmail.com