Motivácia

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.

je vnútorná pohnútka, ktorá podnecuje konanie človeka. Cieľom motivovania je aktivovať jedinca, podnietiť vnútorné hnacie sily a usmerniť jeho správanie k dosiahnutiu určitého cieľa.

Poznanie motivácie umožňuje

Tento výcvik Vám poskytne základné vedomosti o: