Darovanie notebooku

Minulý rok sa podaril aj takýto krásny čin. Vďaka pani Lýdii Balkovej a s našou malou pomocou sa podarilo, aby chlapček s viacnásobným postihnutím dostal notebook. Nakoľko má problém aj so zrakom, potreboval veľkú obrazovku. Spoločnými silami a hlavne vďaka štedrému daru pani Lýdii sme dokázali tento notebook kúpiť a chlapčekovi v čase COVID 19 darovať, aby sa mohol učiť online, čo bol pre veľa detí problém. Prajeme mu z celého srdca nech sa mu darí.

Podobné články

2% z dane

Darujte 2% z dane a vďaka vám sa môžu mladí od 13 do 18 rokov stretávať. Na stretnutiach ich vedieme ako zvládať konflikty, ako si

Stretnutie v Herľanoch 9-10.9.2021

Workshop Multidisciplinárne intervencie v rozvode v Herľanoch Opäť sme sa stretli s odborníkmi z rôznych oblastí ako sú mediátori, sociálne pracovníčky z UPSVaR, psychologičky, poradcovia,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril