18.5.2021 ZŠ Ružomberok Zárevúca

Pol roka medzi jednotlivými osobnými stretnutiami je naozaj dlhá doba a preto sme si na druhom stretnutí zopakovali a zalovili v pamäti  o čom tento náš projekt je, ako nám môže pomôcť a čo sme na prvom stretnutí vlastne robili.

Venovali sme pozornosť emóciám, konfliktom, komunikácii verbálnej aj neverbálnej, ako nás emócie ovplyvňujú, čo s nimi môžeme povedať, ako ich vnímame na iných.

Zaujímajú sa ako to majú ostatní, ako emócie vnímajú iní žiaci, čo videli napr. na obrázkoch:

  • “pocit, ľudí, neverbálna komunikácia, nálady, ženy alebo muži, myšlienky, deti, kreativita, radosť, rôzne miesta, strach. hnev, čiernobiele alebo farebné obrázky, rasa, rôzne časy, plač
  • všímame si: tvár, úsmev, oči, ústa, nos, obočie, líca, zuby, ruky, čelo, naklonenie, postoj”

Každé stretnutie je zamerané na rôzne oblasti ale predsa sa stane, že sa v diskusii dostaneme a vrátime k témam, ktoré sme už prebrali.

Vieme si povedať čo nás hnevá a čo so svojím hnevom robíme. Aké sú príčiny našich emócii, ako sa prejavujú atď.

Ďalšie školy zapojené do projektu

17.6.2021 ZŠ Liptovský Mikuláš

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Liptovskom Mikuláši. Cieľom stretnutia bolo so žiakmi precvičiť si ale aj diskutovať na rôzne témy. Dôvera” “neklamať,

23.9.2020 ZŠ Hybe

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

22.9.2021 ZŠ Hybe

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Hybe. Na úvod sme sa vrátili k stretnutiu z pred prázdnin, aby sme si osviežili pamäť ale

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril