18.5.2021 ZŠ Ružomberok Zárevúca

Pol roka medzi jednotlivými osobnými stretnutiami je naozaj dlhá doba a preto sme si na druhom stretnutí zopakovali a zalovili v pamäti  o čom tento náš projekt je, ako nám môže pomôcť a čo sme na prvom stretnutí vlastne robili.

Venovali sme pozornosť emóciám, konfliktom, komunikácii verbálnej aj neverbálnej, ako nás emócie ovplyvňujú, čo s nimi môžeme povedať, ako ich vnímame na iných.

Zaujímajú sa ako to majú ostatní, ako emócie vnímajú iní žiaci, čo videli napr. na obrázkoch:

  • “pocit, ľudí, neverbálna komunikácia, nálady, ženy alebo muži, myšlienky, deti, kreativita, radosť, rôzne miesta, strach. hnev, čiernobiele alebo farebné obrázky, rasa, rôzne časy, plač
  • všímame si: tvár, úsmev, oči, ústa, nos, obočie, líca, zuby, ruky, čelo, naklonenie, postoj”

Každé stretnutie je zamerané na rôzne oblasti ale predsa sa stane, že sa v diskusii dostaneme a vrátime k témam, ktoré sme už prebrali.

Vieme si povedať čo nás hnevá a čo so svojím hnevom robíme. Aké sú príčiny našich emócii, ako sa prejavujú atď.

Ďalšie školy zapojené do projektu

25.8.2020 Liptovský Mikuláš

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

17.9.2020 ZŠ Ľubela

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril