18.5.2021 ZŠ Ružomberok Zárevúca

Pol roka medzi jednotlivými osobnými stretnutiami je naozaj dlhá doba a preto sme si na druhom stretnutí zopakovali a zalovili v pamäti  o čom tento náš projekt je, ako nám môže pomôcť a čo sme na prvom stretnutí vlastne robili.

Venovali sme pozornosť emóciám, konfliktom, komunikácii verbálnej aj neverbálnej, ako nás emócie ovplyvňujú, čo s nimi môžeme povedať, ako ich vnímame na iných.

Zaujímajú sa ako to majú ostatní, ako emócie vnímajú iní žiaci, čo videli napr. na obrázkoch:

  • “pocit, ľudí, neverbálna komunikácia, nálady, ženy alebo muži, myšlienky, deti, kreativita, radosť, rôzne miesta, strach. hnev, čiernobiele alebo farebné obrázky, rasa, rôzne časy, plač
  • všímame si: tvár, úsmev, oči, ústa, nos, obočie, líca, zuby, ruky, čelo, naklonenie, postoj”

Každé stretnutie je zamerané na rôzne oblasti ale predsa sa stane, že sa v diskusii dostaneme a vrátime k témam, ktoré sme už prebrali.

Vieme si povedať čo nás hnevá a čo so svojím hnevom robíme. Aké sú príčiny našich emócii, ako sa prejavujú atď.


Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

29.9.2021 Gymnázium Detva

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na gymnáziu v Detve. Čo by ste s tým mohli robiť? Aké roly môžete mať?– “Musí to niekto posúvať, posudzovateľ,

3.5.2021 ZŠ Ľubeľa

Druhé stretnutie na tejto škole sme realizovali po viac ako pol roku kvôli situácii s COVID. Ako aj na iných školách kde sme mali dlhšiu

19.10.2021 SŠ Banská Bystrica

Piate stretnutie s rovesníckymi mediátormi v Banskej Bystrici. Piate stretnutie so žiakmi SŠ bolo kratšie ako ostatné, aj napriek tomu sme čas s nimi strávili

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril