18.5.2021 ZŠ Ružomberok Zárevúca

Pol roka medzi jednotlivými osobnými stretnutiami je naozaj dlhá doba a preto sme si na druhom stretnutí zopakovali a zalovili v pamäti  o čom tento náš projekt je, ako nám môže pomôcť a čo sme na prvom stretnutí vlastne robili.

Venovali sme pozornosť emóciám, konfliktom, komunikácii verbálnej aj neverbálnej, ako nás emócie ovplyvňujú, čo s nimi môžeme povedať, ako ich vnímame na iných.

Zaujímajú sa ako to majú ostatní, ako emócie vnímajú iní žiaci, čo videli napr. na obrázkoch:

  • “pocit, ľudí, neverbálna komunikácia, nálady, ženy alebo muži, myšlienky, deti, kreativita, radosť, rôzne miesta, strach. hnev, čiernobiele alebo farebné obrázky, rasa, rôzne časy, plač
  • všímame si: tvár, úsmev, oči, ústa, nos, obočie, líca, zuby, ruky, čelo, naklonenie, postoj”

Každé stretnutie je zamerané na rôzne oblasti ale predsa sa stane, že sa v diskusii dostaneme a vrátime k témam, ktoré sme už prebrali.

Vieme si povedať čo nás hnevá a čo so svojím hnevom robíme. Aké sú príčiny našich emócii, ako sa prejavujú atď.

Ďalšie školy zapojené do projektu

3.5.2021 ZŠ Ľubeľa

Druhé stretnutie na tejto škole sme realizovali po viac ako pol roku kvôli situácii s COVID. Ako aj na iných školách kde sme mali dlhšiu

28.9.2021 SŠ Banská Bystrica

Štvrté stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi na strednej škole Banská Bystrica. Štvrté stretnutie začalo diskusiou ako sa mali a ako prebiehalo ich spoločné stretnutie bez

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril