Supervízia

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.

Je určená pre každého, kto pracuje v pomáhajúcich profesiách. Predstavuje kvalifikovaný dohľad, zameraný na kvalitu činnosti pracovníkov.

Plní tri základné funkcie, a to: PODPORNÚ, RIADIACU a VZDELÁVACIU.

Supervíziu vykonáva supervízorka, ktorá je nie v nej len teoretik, ale aj praktik. V danej oblasti má už viacročnú prax  v sociálnych službách, ale aj ako pedagóg na vysokej škole, kde daný predmet prednáša. Uvedomujeme si, že supervíziu potrebujú okrem sociálnych služieb aj iné pracovné oblasti, aj napriek tomu, že zo zákona zahrňuje len túto oblasť.

Supervíziu ponúkame ako samotný výcvik ale aj ako možnosť využiť ju pre rôzne iné pracovné profesie.

S jej pomocou môžu jednotlivci, ale aj skupiny: