Komunikácia

Najlepšia komunikácia spočíva v nedomýšľaní si,
nepredpokladaní čo si druhý myslí,
ale v počúvaní, vnímaní a pýtaní sa.

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.

JE VEĽMI DÔLEŽITOU SÚČASŤOU NÁŠHO ŽIVOTA. AJ NAPRIEK TOMU JE PODCEŇOVANÁ A ZLYHÁVAJÚ NA NEJ VZŤAHY V RÔZNYCH OBLASTIACH.

Denne vstupujeme do kontaktu s inými ľuďmi, vzájomne sa vnímame a ovplyvňujeme a hovoríme telom, vzhľadom, pohybom, výrazom tváre, rečou. Tu sa odrážajú – viac či menej – naše potreby, priania a očakávania, túžby a emócie, zrkadlí sa tu naša úloha a postoje, prejavuje sa naša osobnosť.

SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA – komunikácia medzi príslušníkmi spoločnosti. Je vzájomným oznamovaním a prijímaním informácii a významov sociálneho správania a vzťahov.

Pretože je sociálna komunikácia sociálnou interakciou, má svoje úskalia, ktoré sú silne individuálne, vychádzajú z našej psychiky, pohlavia, veku, skúseností, vzdelania, formálnych i neformálnych vzťahov, ktoré máme, znalosti jazyka, situácie, ktorá je predmetom komunikácie, momentálnym vyladením osobnosti, sociálnej príslušnosti a podobne. Dobrá znalosť komunikačných bariér má veľký význam v praktickom živote, pretože môžu pôsobiť vážne prekážky v práci (najmä tímovej), ale aj v konaní.

Ak sa naučíme správne a efektívne komunikovať, počúvať iných, hľadať význam odkomunikovaného, význam toho, čo nám iní povedali, je to začiatok na ceste vzájomného porozumenia si, ozdravenia vzťahov, vzájomnej úcty medzi ľuďmi, ktorá sa v súčasnom svete postupne vytráca.

Komunikujeme neustále, z čoho môže vzniknúť dojem, že komunikáciu ovládame, komunikovať vieme. CIEĽOM VÝCVIKU KOMUNIKÁCIE nie je dokázať ako komunikovať nevieme, práve naopak, vylepšiť čo už vieme. 

Dôležitou súčasťou komunikácie je schopnosť POČÚVAŤ. Táto schopnosť často absentuje. Počúvať nie vždy znamená aj počuť, čo nám druhý hovorí. Čo máme možnosť ku príkladu vidieť v rodinách medzi manželmi, alebo v medzigeneračných vzťahoch.

Ak chcete zlepšiť vašu komunikáciu sebe ale aj voči okoliu, je potrebné sa naučiť ako na to. Výcvik komunikácie je zážitkovou formou, preto máte možnosť učiť sa “za jazdy” a skúšať nadobudnuté poznatky, ktoré Vám časom pôjdú automaticky a ZLEPŠÍ SA KVALITA VÁŠHO ŽIVOTA.