Asertivita

Ak chcete pochopiť podstatu asertivity, ktorá je optimálnou formou komunikácie, pri ktorej využívate svoje právo sebapresadenia bez obmedzenia iných na vlastný názor, vyskúšajte si výcvik asertivity.

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.

Asertivita je schopnosť primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Je  schopnosťou komunikovať, súhlasiť, ale aj nesúhlasiť, žiadať, ale aj schopnosť kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Skutočná asertivita je nástroj na odstránenie manipulácie a extrémnych foriem správania, akými sú pasivita a agresivita.

Asertívny človek je horšie manipulovateľný, dokáže voľne prejaviť svoje pocity a želania, kontroluje svoj hnev a dokáže sa vcítiť do pocitov ostatných.

V rámci výcviku sa naučíte a osvojíte si:

Vyskúšate si nácvik: