Rodinné a párové poradenstvo

Párové stretnutia sú pre manželov ale aj partnerov, ktorí vo vzťahu pociťujú nedostatok, frustráciu, apatiu, nevedia čo so vzťahom ďalej, “niečo im chýba” ale čo je hlavné, chcú pre seba, partnera ale aj pre ich vzájomný vzťah niečo urobiť, pretože vedia, že rozchod nemusí byť pre nich jediná alternatíva riešenia v ich živote.

Odporúčame pre každého z partnerov absolvovať najskôr individuálne stretnutia  bez partnera.  Začnite sebapoznaním, pomenovaním vlastných potrieb, záujmov a neskôr si dajte príležitosť pochopiť a poznať partnera, jeho potreby,  nastaviť komunikáciu, vzájomnú toleranciu, dôveru a vzájomný rešpekt tak, aby bol váš vzťah vzájomne prosperujúci.