Posunkový jazyk

Nepočujúcich je pomerná časť obyvateľstva na Slovensku ale aj v iných krajinách.
Oficiálne štatistiky sa síce nevedú, ale nepočujúci a nedoslýchaví tu s nami žijú a my s nimi.  Sú súčasťou spoločnosti, v ktorej žijeme. Ich dorozumievacím jazykom je posunkový jazyk. Znalosťou posunkového jazyka si dávame navzájom šancu porozumieť si. 🙂

ONLINE kurz posunkového jazyka je u nás zaujímavý, vynaliezavý a hlavne zážitkový.

Z pohodlia domova, kancelárie alebo iného pre vás vhodného miesta s dobrým pripojením na internet sa dokážete cez aplikáciu  ZOOM učiť s nami posunkový jazyk

Stáva sa, že detičky sa rodia s poškodeným sluchom,  preto sa u nás vzdelávajú aj rodičia a rodinní príslušníci takýchto detičiek.  

Každý účastník kurzu po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností na vyžiadanie osvedčenie.

Jednoručná prstová abeceda

ONLINE KURZ POSUNKOVÉHO JAZYKA CEZ ZOOM

S online kurzami posunkového jazyka prostredníctvom aplikácie ZOOM sme začali začiatkom roku 2020, s nástupom pandémie COVID 19. Dovtedy sme realizovali 2,5 dňové kurzy prezenčne. Online kurzy ale zaujali oveľa viac ľudí, ktorí sa dovtedy nemohli zúčastniť a prísť na prezenčný kurz.  

ONLINE Kurz posunkového jazyka u nás je zaujímavý, vynaliezavý a hlavne zážitkový.

Je trendom učiť sa cudzie jazyky, ktoré využijeme  pri pobyte v zahraničí, v práci,  na dovolenke. U nás je trendom učiť sa posunkový jazyk, aby sme sa dorozumeli s ľuďmi, ktorí v našej krajine tiež žijú a sú jej súčasťou ale aj preto, lebo nás to baví 🙂 

Na našich kurzoch sa stretáva široké spektrum odborníkov z rôznych oblastí ako  psychológovia, mediátori, špeciálni pedagógovia, rodičia nepočujúcich detí ale aj ich rodinní príslušníci, úradníci, lekári, lekárnici, odborní zamestnanci, tlmočníci, IT,  a rôzne iné profesie, ktorých posunkový jazyk zaujíma a majú záujem sa v ňom vzdelávať.

 

ONLINE kurz POSUNKOVÉHO JAZYKA má tú výhodu, že sa môžete pripojiť z ktoréhokoľvek miesta kde je dobrý internetový signál a učiť sa s nami. Nebudeme tajiť, že sa u nás vzdelávajú aj Slováci zo zahraničia. 🙂 

AKO TO FUNGUJE pred ZAČATÍM KURZU 

– pošlete si ZÁVäZNÚ online prihlášku,

–  na základe nej vám vystavíme faktúru,

– po jej uhradení, dostanete prihlasovací link a bližšie informácie ku prvej ako aj ďalším hodinám,

– hodiny prebiehajú vždy rovnaký deň, rovnakú hodinu, raz do týždňa ako ste sa prihlásili.

 

Čo môžu účastníci na kurze očakávať

– Dozvedia sa  o pôvode posunku, jeho vzniku a správe ukazovanie

– Dostanú videá na opakovanie lekcií, 

– Budú mať k dispozícii pracovné listy

– Môžu sa pýtať a konzultovať priamo na hodinách

– Majú možnosť sa prihlásiť na špeciálne hodiny,

– Máme pre nich pripravené konverzačné hodiny

– Majú vytvorenú špeciálnu skupinu na FB, v ktorej sa navzájom inšpirujú a komunikujú medzi sebou aj posunkovým jazykom

– Dávame im príležitosť trénovať posunkový jazyk a to čo sa naučili priamo s nepočujúcim,

– Tí najsmelší nám môžu posielať videá, lektor ich s nimi skonzultuje a môžeme ich zverejniť na sociálnych sieťach.

– Vymýšľame pre nich stále niečo nové a zaujímavé. 

 

Nepočujúci potrebujú navštíviť poštu, lekára, pohotovosť, políciu, obchod, úrady,  plaváreň,  servis, alebo môžu byť svedkom nehody a pod. Zažili ste niekedy ten pocit, že ste sa dohovorili s človekom, ktorý hovoril iným jazykom? Aký to bol pocit? Aký by mal pocit nepočujúci keby ste mu rozumeli? Čo by to znamenalo pre vás? 🙂 Je mylný predpoklad myslieť si, že keď nepočujú, vedia si to napísať, či prečítať. Túto schopnosť nemá každý nepočujúci a mať pri sebe pri každom úkone tlmočníka nemusí byť vždy možné.

Slovná zásoba posunkového jazyka nie je tak bohatá ako Slovenský jazyk, avšak jeho jednoduchosť je obdivuhodný a  rozsah sa stále rozširuje. 

Posunkový jazyk je iný pre každú krajinu. Preto ak sa ho naučíte na Slovensku, dorozumiete sa ním len tu. Sú však posunky, ktoré sú cezhraničné/medzinárodné a je ich cca 30%. S nimi sa v základe aj mimo Slovenska nepočujúci, ktorí radi cestujú s nepočujúcim inej krajiny dorozumejú.

 

NÁŠ LEKTOR:  Mgr. Róbert Šarina

Róbert Šarina sa narodil 1984 v Spišskej Novej Vsi, jeho otec a babka boli nepočujúci, mamka tlmočníčka posunkového jazyka. Má mladšieho brata taktiež nepočujúceho. Vyštudoval špeciálnu pedagogiku a slovenský jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas Vysokej školy sa venoval tlmočeniu posunkového jazyka a organizoval kurzy pre ľudí, ktorí chceli spoznať posunkový jazyk a komunitu nepočujúcich. Spolupracoval s nadáciou Pontis a neskôr s o.z. Ave ProsperitA. Jeho školenia absolvovalo Viac než 3000 ľudí. Má viac ako 15 ročnú prax v lektorovaní a tlmočení.

S Robom spolupracujeme už niekoľko rokov a na našej spolupráci sa nám páči, že vieme vyskúšať niečo nové, prínosné pre účastníkov kurzov. Ako lektor pristupuje ľudsky, s humorom a rád sa podelí o vlastné skúsenosti, ktoré účastníkom dávajú širší obraz o nepočujúcich. Veď napokon posunkuje celý život, prichádza s nepočujúcimi do kontaktu, spolupracuje s nimi, má medzi nimi priateľov.

 

Viac o sebe Robo porozpráva na prvej hodine, na ktorej sa účastníkom predstaví. 

Cez niekoľko linkov si môžete od lektora niečo aj vypočuť 🙂 :

1) Nepočujúca väčšina: https://www.youtube.com/watch?v=Rl0RtvfyHxk&t=89s

2) Trochu inak s Adelou Banášovou: Pavel a Róber Šarina/podnikatelia s rýchlym občerstvením:  https://www.youtube.com/watch?v=ziCPD89JIM4

3) Róbert Šarina: Nepočujúci s veľkým N:  https://www.tedxbratislava.sk/video/robert-sarina-nepocujuci-s-velkym-n/

4) Ako to robia úspešní Róbert Šarina (zostrih):  https://www.youtube.com/watch?v=zXjM7KWJAnU

5) Trošku úsmevné 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=Oqj-d2GC25I

V nasledujúcej tabuľke postupne budete nachádzať ľudí, ktorí nie len radi posunkujú ale sú pripravení aj pomôcť. Držíme im palce a veľmi sa tešíme, že to čo sa naučili u nás chcú v praxi zúročiť a rozširovať praxou svoje schopnosti.

Meno Oblasť pôsobenia Povolanie Telefón E-mail Status
Marián Zimmerman Gelnica Psychológ +421 918 592 422 zimmermanncpap@gmail.com Aktuálne pomaly rozbieham individuálne základy PJ pre rómske deti v MŠ. Ale je to zatiaľ iba na začiatku...
Silvia Ružičková Šamorín, BA okolie +421 905 740 749 silviahud@gmail.com Hľadajúca nepočujúce, nedoslýchavé rodiny na výpomoc (napr.) s deťmi a pod. Zároveň sa mám záujem stále učiť/trénovať posunkovanie.
Henrieta Nízka PO a TV +421 908 666 643 henrieta.nizka24@gmail.com S nepočujúcimi sa stretne a aj "pokecá".
Jana Urbanová Michalovce Terénny sociálny pracovník na UPSVaR - oddelenie peňažných príspevkov Kontakt na vyžiadanie. E-mail a tel. kontakt na vyžiadanie.
Jana Ruščáková Kecerovce (okres Košice-okolie), Červenica (okres Prešov) špeciálny pedagóg, (príp. bežné sociálne záležitosti napr. v marginalizovanej rómskej komunite) +421 911 934 293 jana.ruscakova@outlook.com
Zuzana Kuncová Mlynská 26, Košice Psychológ - hlavne psychologická diagnostika: Práca s deťmi ale v prípade nutnosti aj dospelý +421 911 054 524 kuncova.psych@gmail.com
Mgr. Zuzana Nagyová Košice, Košice-okolie špeciálny pedagóg +421 951 499 383 zujan@centrum.sk Ponúkam špeciálno-pedagogickú podporu osobám so sluchovým postihnutím bez ohľadu na vek / bábätká, deti, dospelí/ v oblastiach: surdopedická intervencia rečová a sluchová výchova bazálna stimulácia posunkový jazyk Pracujem v tíme ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Rovníková 11, Košice, aj ako mobilný pedagóg. Mám záujem naďalej sa vzdelávať v posunkovom jazyku, ktorý je jednoducho krásny ako aj v ďalších oblastiach pomoci osobám so sluchovým postihnutím.
Mgr. Miroslava Tomášková, PhD. Bratislava výskumný pracovník, odborný terapeut-špeciálny pedagóg kontakt telefonický - na vyžiadanie miroslava.tomaskova@rozvojdietata.sk výskumný pracovník na Katedre špeciálnej pedagogiky UK, odborný terapeut-špeciálny pedagóg v Rozvoji Dieťaťa
Pavlína Sóradová Prievidza a okolie Špeciálna pedagogička v Centre poradenstva prevencie Na vyžiadanie p.n.szorad@gmail.com Mám záujem zlepšiť sa v posunkovom jazyku.