Online mediačná poradňa

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov a prostredníctvom online mediačnej poradne sa môžete poradiť s mediátorom ako svoj problém, spor riešiť nech sa nachádzate kdekoľvek na Slovensku.

Cieľom online mediačnej poradne je poskytnúť obyvateľom konzultácie, na ktorých sa môžu s mediátorkou poradiť ako svoj osobný, susedský alebo iný problém riešiť mediáciou ale aj iným spôsobom mimosúdne.

Kliknutím na odkaz vás presmeruje na stránku bookio.sk, na ktorej si rezervujete svoj deň a čas na online konzultáciu. Cena jednej konzultácie je do 45 min = 20,- eur 

Mediátor je odborne kvalifikovaná, nezávislá, nestranná a nezaujatá osoba  zapísaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Je odborníkom v komunikácii a v riešení konfliktov.

Cez online mediačnú poradňu sa môžete poradiť s mediátorom, ktorý má viac ako 7 ročné skúsenosti v danej oblasti. 

V online mediačnej poradni sa môžete informovať ako riešiť svoj problém v oblasti:

O spolupracujúcej mediátorke a jej činnosti si môžete viac prečítať na:

www.mediator-zvolen.sk

V prípade, že budete mať záujem riešiť svoj spor prostredníctvom mediácie, budeme sa snažiť vám odporučiť kolegu – mediátora, ktorý by vám vedel vo vašom najbližšom okolí pomôcť.